Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên Phục Vụ Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Bền Vững Vùng Thanh Nghệ

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Lý Tài Nguyên & Môi Trường' started by quanh.bv, May 6, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên Phục Vụ Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Bền Vững Vùng Thanh Nghệ Tĩnh
  Phát triển kinh tế trên quan điểm liên kết vùng đã được quan tâm từ thế kỷ XIX và đạt được nhiều thành tựu [55]. Liên kết vùng được nghiên cứu nhằm xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, đầu tư, dịch vụ công, chính sách đặc thù của mỗi vùng [103]. Xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, một số quốc gia đã bắt đầu tiến hành liên kết các vùng kinh tế nhỏ lẻ để cạnh tranh tốt hơn. Ở Việt Nam, liên kết vùng đã được các nhà lãnh đạo đề cập trong các định hướng phát triển kinh tế của quốc gia từ những năm 1996 tại Đại hội VIII của Đảng, nhiều tổ chức và ban chỉ đạo đã được thành lập sau đó nhằm tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển liên vùng. Năm 2016, liên kết vùng đã được thí điểm áp dụng trong chính sách phát triển kinh tế của vùng Sông Cửu Long với nguyên tắc và các bước cụ thể
  • Luận án tiến sĩ Địa lý
  • Chuyên ngành Địa lý Tài nguyên và Môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Kỳ, PGS.TS. Đặng Duy Lợi
  • Tác giả: Hoàng Thị Cường
  • Số trang: 226
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=28648

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page