Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên Phục Vụ Phát Triển Nông - Lâm Nghiệp Ở Huyện Đam Rông

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Lý Tự Nhiên' started by quanh.bv, Jul 22, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-22_18-12-30.png
  Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên Phục Vụ Phát Triển Nông - Lâm Nghiệp Ở Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng
  Nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên nhằm xác định tiềm năng sinh thái làm tiền đề cho việc sử dụng hợp lí lãnh thổ, giúp cho các nhà quản lí và hoạch định chính sách đưa ra những định hướng khai thác tài nguyên theo hướng bền vững là một vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Đam Rông là một huyện của tỉnh Lâm Đồng, có tổng diện tích 87 210 ha, trong đó đất cho sản xuất nông - lâm nghiệp là 66 210 ha, chiếm 75,9% diện tích tự nhiên. Đây là vùng có nhiều tiềm năng cho phát triển nông – lâm nghiệp, tuy nhiên điều kiện tự nhiên của lãnh thổ có sự phân hóa đa dạng và phức tạp, việc đánh giá tiềm năng sinh thái tự nhiên theo lãnh thổ phục vụ định hướng phát triển nông nghiệp – lâm nghiệp hợp lí là vấn đề mang tính cấp thiết.
  • Luận văn thạc sĩ Địa lí
  • Chuyên ngành Địa lí tự nhiên
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thám
  • Tác giả: Liêng Hot Ha Ba
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1Iop5vAq4hsjDDyiGF2_fKWfR6DrhKFbc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page