Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên Phục Vụ Phát Triển Nông - Lâm Nghiệp Ở Huyện Krông Bông

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Lý Tự Nhiên' started by quanh.bv, Jul 22, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-22_14-30-49.png
  Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên Phục Vụ Phát Triển Nông - Lâm Nghiệp Ở Huyện Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk
  Cùng với tiến trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, con người đã, đang và sẽ tác động mạnh mẽ vào các thành phần tự nhiên, làm thay đổi các thành phần tự nhiên ngày càng lớn ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển bền vững của xã hội loài người. Việc nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng hợp lí các thành phần tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên theo hướng phát triển bền vững đang là vấn đề bức thiết đối với toàn nhân loại. Muốn thực hiện được vấn đề đặt ra này chỉ và chỉ khi hoạt động sản xuất, nhất là hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp được phân bố hợp lí trên cơ sở kết quả đánh giá đúng đắn tiềm lực của tự nhiên
  • Luận văn thạc sĩ Địa lí
  • Chuyên ngành Địa lí tự nhiên
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thám
  • Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh
  • Số trang: 98
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1CL_9ebSI8iw5PQ2m3NHSVvf-PmhvrjaH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page