Danh Nhân Việt Nam Qua Các Triều Đại Quyển 1 (NXB Tân Dân 1942) - Phan Trần Chúc, 148 Trang

Discussion in 'Giới Thiệu Sách Xưa' started by admin, Mar 18, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Danh-nhân là phần tinh-túy của một dân-tộc. Hoàn-Vũ đời Tấn (Tàu) có nói : " Bất năng lưu phương bách thể diệc đương lưu xú vạn niên" ý khuyên mọi người nên làm cho cái tên mình được sống còn mãi mãi, sau khi cái thân mỏng manh của mình đã không chống nồi sự tàn phá của thời-gian, không luận là cái tên ấy sẽ lưu lại đời sau, do những việc hay, hay dở.
  • Danh Nhân Việt Nam Qua Các Triều Đại Quyển Thượng
  • NXB Tân Dân 1942
  • Phan Trần Chúc
  • 148 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/E675491AD34F917
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page