Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Cơ Kỹ Thuật Theo Lý Thuyết Học Tập Kiến Tạo Trong Đào Tạo Giáo Viên Công Nghệ

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Aug 3, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Dạy Học Cơ Kỹ Thuật Theo Lý Thuyết Học Tập Kiến Tạo Trong Đào Tạo Giáo Viên Công Nghệ
  1) Tổng kết lý thuyết học tập kiến tạo và những vận dụng ở trong nước và trên thế giới; điều tra thực trạng dạy học môn Cơ kỹ thuật và nghiên cứu những đặc điểm của môn học để xây dựng cấu trúc của dạy học theo lý thuyết học tập kiến tạo gồm các yếu tố: kinh nghiệm, người học, người dạy, nội dung.
  2) Xây dựng quy trình dạy học môn Cơ kỹ thuật theo lý thuyết học tập kiến tạo gồm các bước: bộc lộ quan niệm sinh viên, xác định vấn đề, đề xuất giả thuyết, kiểm nghiệm giả thuyết, kết luận và vận dụng. Từ đó đưa ra các nguyên tắc để vận dụng lý thuyết này vào dạy học môn Cơ kỹ thuật trong đào tạo giáo viên Công nghệ.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ thuật công nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thu Hà, PGS.TS Nguyễn Văn Bính
  • Tác giả: Trần Tuyến
  • Số trang: 184
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2014
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=20777

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 28, 2019

Share This Page