Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Đạo Đức Trong Môn Giáo Dục Công Dân Ở Trường Trung Học Phổ Thông Theo Định Hướng Phát Triển

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Jan 31, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Dạy Học Đạo Đức Trong Môn Giáo Dục Công Dân Ở Trường Trung Học Phổ Thông Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực
  1. Tổng quan và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về giáo dục đạo đức và dạy học đạo đức; dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực.
  2. Chỉ ra năng lực đặc thù, chủ đạo cần phát triển cho học sinh Trung học phổ thông thông qua dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân là năng lực ứng xử và giải quyết vấn đề phù hợp với các giá trị, chuẩn mực đạo đức với các thành tố cơ bản cấu thành.
  3. Khái quát được thực trạng chưa đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu của môn học cũng như chưa đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội đối với dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học môn Giáo dục chính trị
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Cư
  • Tác giả: Vũ Đình Bảy
  • Số trang: 221
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học sư phạm Hà Nội 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.24&view=27844

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page