Luận Văn Thạc Sĩ Dạy Học Địa Lí Địa Phương Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Học Sinh Phổ Thông Các Trường

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Địa Lý' started by quanh.bv, Apr 22, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Dạy Học Địa Lí Địa Phương Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Học Sinh Phổ Thông Các Trường Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Thái Nguyên
  Trong giai đoạn hiện nay, phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số là một trong ba khâu đột phá chiến lược của đất nước. Với sự quan tâm của Đảng và Chính phủ những năm qua nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đã có bước phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh những thành tựu đạt được, nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số còn bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém: Lao động dân tộc thiểu số chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật rất thấp, chủ yếu là lao động giản đơn và chưa qua đào tạo; nhận thức, kỹ năng sống, khả năng thích ứng môi trường mới còn hạn chế; tác phong và kỷ luật lao động của nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập; số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu thực tiễn.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa Lí
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Viết Khanh
  • Tác giả: Lâm Nguyễn Thu Hiền
  • Số trang: 132
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...g-dan-toc-noi-tru-tinh-thai-nguyen-61925.html
  https://drive.google.com/uc?id=1FU7nii-z19b-UFS_nB5VlXUZHrjQhTVj
   

Share This Page