Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Giải Quyết Vấn Đề Trong Phần Lý Thuyết Cơ Sở Ở Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, May 5, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Dạy Học Giải Quyết Vấn Đề Trong Phần Lý Thuyết Cơ Sở Ở Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật
  1.Tổng quan được vấn đề nghiên cứu về dạy học dạy học giải quyết vấn đề trong phần lý thuyết cơ sở (LTCS) ở trường cao đẳng kỹ thuật (CĐKT).
  2. Xây dựng khung lý thuyết về dạy học giải quyết vấn đề trong trong phần lý thuyết cơ sở ở trường cao đẳng kỹ thuật. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận của dạy học giải quyết vấn đề nói chung, và trong dạy học phần lý thuyết cơ sở ở các trường Cao đẳng kỹ thuật. làm rõ một số khái niệm như: (1) Vấn đề khoa học và vấn đề học tập; (2) Tình huống có vấn đề và tình huống dạy học; (3) Giải quyết vấn đề và mô hình giải quyết vấn đề; (4) Dạy học giải quyết vấn đề; (5) Tư duy kỹ thuật trong quá trình giải quyết vấn đề; (6) Đặc điểm của sinh viên (SV) và đặc điểm học tập ở trường CĐKT; (7) Nguyên tắc, các mức độ dạy học giải quyết vấn đề; (8) Đặc trưng của dạy học phần lý thuyết cơ sở và những yêu cầu sư phạm.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Thành Hưng, PGS.TS. Nguyễn Đức Trí
  • Tác giả: Tô Văn Khôi
  • 192 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2013
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.10&view=10339

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2017

Share This Page