Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Học Phần Điều Khiển Logic Khả Trình Theo Lý Thuyết Điều Khiển Trong Đào Tạo Cao Đẳng

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Nov 19, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dạy Học Học Phần Điều Khiển Logic Khả Trình Theo Lý Thuyết Điều Khiển Trong Đào Tạo Cao Đẳng Kỹ Thuật
  Dạy học theo lý thuyết điều khiển trong đó người dạy đóng vai trò điều khiển, người học đóng vai trò là đối tượng điều khiển và có khả năng tự điều chỉnh. Dựa vào mức độ sai lệch kết quả học tập của người học đạt được so với mục tiêu, người dạy điều chỉnh quá trình dạy, người học điều chỉnh quá trình học để đạt được mục tiêu dạy học.
  Dạy học theo lý thuyết điều khiển gồm 5 bước: Xác định mục tiêu dạy học; thiết kế dạy học; tổ chức hoạt động dạy học; thu nhận và xử lý thông tin phản hồi; đánh giá
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Đặng Văn Nghĩa, TS. Trần Đức Vượng
  • Tác giả: Hà Ngọc Ninh
  • Số trang: 242
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36221
  https://drive.google.com/uc?id=1e6-2O5WFnos-qR6_GOl7R53jpbpwWOqb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page