Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Kĩ Thuật Cơ Khí Ở Đại Học Theo Tiếp Cận Học Bằng Làm

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Jan 12, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án đã xây dựng lí luận về dạy học kĩ thuật cơ khí ở đại học theo tiếp cận học bằng làm; xây dựng hệ thống khái niệm học bằng làm, dạy học kĩ thuật cơ khí, dạy học kĩ thuật cơ khí theo tiếp cận học bằng làm; Mô hình học bằng làm; Bản chất, nguyên tắc, đặc điểm, yếu tố tạo động lực học tập của sinh viên.
  Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy, giảng viên thiếu ý tưởng, quy trình, chưa thể hiện rõ vai trò “người xác lập tiêu chuẩn kĩ thuật và đánh giá, phương pháp dạy học chưa hướng vào hành động tìm tòi thực nghiệm, chiến lược dạy học chưa đề cao tính thể nghiệm của sinh viên. Sinh viên chưa tham gia nghiên cứu trường hợp, dự án học tập trải nghiệm, làm việc thực tế hay tự phát hiện vấn đề cần tối ưu hóa, giải thích vấn đề, động não giải pháp và thực nghiệm kiểm chứng.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Xuân Lạc, PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam
  • Tác giả: Võ Thị Như Uyên
  • Số trang: 179
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.11&view=33616
  https://drive.google.com/uc?id=1eHowOE_OEWuvqNAqSaTWdwbo2nslis_y
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page