Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Kĩ Thuật Lập Trình Cho Sinh Viên Ngành Kĩ Thuật Điện Tử - Viễn Thông Theo Hướng Phát Triển

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Nov 20, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-20_22-27-37.png
  Dạy Học Kĩ Thuật Lập Trình Cho Sinh Viên Ngành Kĩ Thuật Điện Tử - Viễn Thông Theo Hướng Phát Triển Tư Duy Điện Toán
  - Luận án xây dựng khái niệm và các yếu tố cấu thành tư duy điện toán, đề xuất được các định hướng và biện pháp phát triển tư duy điện toán trong dạy học môn Kĩ thuật lập trình cho sinh viên ngành Kĩ thuật điện tử - viễn thông.
  - Kết quả khảo sát thực tiễn quá trình giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên cho thấy nhìn chung rất nhiều giảng viên chưa hiểu về tư duy điện toán hoặc đã biết về tư duy điện toán nhưng chưa đưa vào trong thực tế để phát triển năng lực tư duy cho sinh viên trong quá trình tổ chức dạy học và kiểm tra – đánh giá kết quả học tập. Đồng thời, phân tích nội dung học phần liên quan đến Kĩ thuật lập trình trong chương trình ngành Kĩ thuật điện tử - viễn thông có thể khai thác đặc điểm, nội dung học phần này để dạy học theo định hướng phát triển tư duy điện toán cho sinh viên.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đặng Văn Nghĩa, TS Nguyễn Hùng Chính
  • Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thi
  • Số trang: 226
  • Kiểu file: PDF_TRUE + DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40131
  https://drive.google.com/file/d/1EQ-pbaQmYYHfVpo6ndR8-6HYwa94g9Ry
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 20, 2022

Share This Page