Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Kĩ Thuật Số Cho Sinh Viên Sư Phạm Kĩ Thuật Theo Lí Thuyết Tải Nhận Thức

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Mar 11, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-3-11_2-49-5.png
  Trên cơ sở các khái niệm nhận thức, tải nhận thức, lí thuyết tải nhận thức, khái niệm dạy học, luận án đã đưa ra được khái niệm dạy học theo lí thuyết tải nhận thức và đề xuất tiến trình thiết kế dạy học theo lí thuyết tải nhận thức và xác định biện pháp dạy học để kiểm soát tải nhận thức cho sinh viên sư phạm kĩ thuật trong quá trình học tập Kĩ thuật số.
  Từ kết quả nghiên cứu thực trạng dạy học Kĩ thuật số theo lí thuyết tải nhận thức tại các trường đại học sư phạm kĩ thuật cho thấy nguyên nhân gây ra quá tải nhận thức cho sinh viên trong quá trình học tập Kĩ thuật số là nội dung học tập trừu tượng, các trình bày thông tin không hấp dẫn, thiếu sự tương tác với giáo viên. Những định hướng trong dạy học nhằm kiểm soát tải nhận thức thông qua cách kiểm soát thành phần của tải nhận thức như: kiểm soát tải nhận thức bắt buộc thông qua việc tổ chức bài học thành các lớp nhiệm vụ học tập; giảm tải nhận thức ngoại lai thông qua sử dụng đa phương tiện trong dạy học; kiểm soát tải nhận thức trong quá trình tổ chức dạy học bằng cách hướng dẫn tự nghiên cứu cho sinh viên đối với các nội dung học tập sinh viên có kinh nghiệm, hướng dẫn sinh viên sử dụng mô phỏng trên phần mềm chuyên ngành để khám phá các nội dung học tập trừu tượng, tổ chức dạy học theo mô hình đảo ngược tăng cường hoạt động thảo luận và luyện tập để tăng cường sự tương tác cho sinh viên.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Khôi, TS. Vũ Xuân Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Cúc
  • Số trang: 225
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=39149
  https://nitro.download/view/5860AD26FE9F1D2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page