Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Mô Hình Hóa Trong Môn Xác Suất Và Thống Kê Cho Sinh Viên Ngành Kinh Tế Và Quản Trị

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Toán Học' started by quanh.bv, Mar 1, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-3-1_20-43-9.png
  Dạy Học Mô Hình Hóa Trong Môn Xác Suất Và Thống Kê Cho Sinh Viên Ngành Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh
  Luận án đạt được các kết quả sau:
  Về mặt lý luận:
  - Xây dựng quá trình mô hình hóa toán học trong môn Xác suất và Thống kê gồm 10 bước cụ thể.
  - Xây dựng quy trình dạy học mô hình hóa toán học gồm 5 nội dung.
  - Xác định các thành tố của năng lực mô hình hóa toán học trong môn Xác suất và Thống kê gồm 11 thành tố năng lực.
  Về ứng dụng thực tiễn:
  - Làm rõ thực trạng dạy học mô hình hóa toán học trong môn Xác suất và Thống kê cho sinh viên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Đồng thời chỉ ra sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dạy học mô hình hóa toán học trong môn Xác suất và Thống kê.
  - Đề xuất 3 biện pháp để dạy học mô hình hóa toán học trong Xác suất và Thống kê cho sinh viên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh đạt hiệu quả.
  - Các ví dụ minh họa và bài tập về tình huống thực tiễn là tài liệu tham khảo cần thiết cho sinh viên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh và giảng viên từng chuyên ngành quan tâm tới vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Hữu Châu; PGS.TS Nguyễn Danh Nam
  • Tác giả: Đồng Thị Hồng Ngọc
  • Số trang: 200
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=39024
  https://drive.google.com/uc?id=1zsST8vrqtIXl59yYj00zCD57XCk9oSuM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page