Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Môn Công Nghệ Trung Học Phổ Thông Trong Môi Trường Học Bằng Làm Theo Quan Điểm Sư Phạm

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, May 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dạy Học Môn Công Nghệ Trung Học Phổ Thông Trong Môi Trường Học Bằng Làm Theo Quan Điểm Sư Phạm Tương Tác
  1. Xem học bằng làm là mở rộng của học tập trải nghiệm (Kolb) và dạy học hướng quy nạp, là một chiến lược dạy học trong môi trường học tập có đánh giá theo năng lực, đặc biệt là môi trường có tính cạnh tranh (nhằm tuyển chọn nói chung hoặc tuyển dụng nói riêng).
  2. Xác định hệ thống khái niệm công cụ dạy học tương tác trong môi trường học bằng làm; hệ thống hóa các loại hình học bằng làm; xây dựng khung lý luận và thực tiễn về dạy học tương tác trong môi trường học bằng làm.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thị Lan, GS. TS. Nguyễn Xuân Lạc
  • Tác giả: Nguyễn Thị Giang
  • Số trang: 199
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=37351
  https://drive.google.com/uc?id=1vHqYKz2TgOUOg3IZitD-FXkj7X8ZKrEY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page