Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Môn Kỹ Thuật May 2 Cho Sinh Viên Cao Đẳng Theo Tiếp Cận Mục Tiêu

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Jul 5, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Dạy Học Môn Kỹ Thuật May 2 Cho Sinh Viên Cao Đẳng Theo Tiếp Cận Mục Tiêu
  Luận án: “Dạy học môn Kỹ thuật may 2 cho sinh viên cao đẳng theo tiếp cận mục tiêu” đã dựa trên định nghĩa thuật ngữ “mục tiêu” để nghiên cứu nguyên tắc, quy trình, các biện pháp triển khai dạy học theo tiếp cận mục tiêu nhằm áp dụng dạy học một môn học cụ thể. Luận án đã đạt được các kết quả sau:
  - Đề xuất nguyên tắc dạy học theo tiếp cận mục tiêu, đó là: Quán triệt mối quan hệ có tính quy luật giữa mục tiêu - nội dung - phương pháp trong mọi khâu của quá trình dạy học; Coi thực tiễn hành nghề vừa là điểm xuất phát vừa là đích cần hướng tới đối với mọi khâu của dạy học theo theo tiếp cận mục tiêu; Trong quá trình dạy học theo tiếp cận mục tiêu cần phải thường xuyên quán triệt quan điểm coi mối quan hệ giữa người dạy/hoạt động dạy và người học/hoạt động học là mối quan hệ biện chứng.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục,
  • Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Kĩ thuật công nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Văn Nghĩa, TS. Nguyễn Trần Nghĩa
  • Tác giả: Phan Thị Hải Vân
  • Số trang: 227
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=25838

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page