Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Môn Lý Luận Dạy Học Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Ở Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by StantonEsons, Mar 11, 2022.

 1. StantonEsons

  StantonEsons New Member

  upload_2022-3-11_0-59-22.png
  Dạy Học Môn Lý Luận Dạy Học Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Ở Trường Đại Học
  Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án.
  - Luận án đã hoàn thiện được một số khái niệm liên quan đến tổ chức hoạt động dạy học như khái niệm về năng lực dạy học, về phát triển năng lực dạy học, về dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học. Mô tả được bức tranh toàn cảnh về thực trạng tổ chức dạy học môn Lý luận dạy học hiện nay ở các trường đại học, làm cơ sở thực tiễn cho việc tổ chức dạy học môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Trọng Rỹ TS. Dương Quang Ngọc
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy
  • Số trang: 214
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=39132
  https://drive.google.com/uc?id=1rplIcUDc77MmXoEpodZfy_NvlxVDhgGu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 11, 2022

Share This Page