Luận Văn Thạc Sĩ Dạy Học Môn Mĩ Thuật Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Của Người Học Tại Trường Trung Học Cơ Sở

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Mar 13, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dạy Học Môn Mĩ Thuật Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Của Người Học Tại Trường Trung Học Cơ Sở Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Sự phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá đặt ra những yêu cầu mới đối với người lao động, do đó cũng đặt ra những yêu cầu mới cho sự nghiệp GD thế hệ trẻ và đào tạo nguồn nhân lực. Một trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới GD là chú trọng việc hình thành NL hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Định hướng quan trọng trong đổi mới PPDH là phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, PTNL hành động, NL cộng tác làm việc của người học. Đó cũng là những xu hướng quốc tế trong cải cách PPDH ở nhà trường phổ thông.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thu Tuấn
  • Tác giả: Phạm Trần Huy Nữ
  • Số trang: 81
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương 2017
  Link Download
  http://www.spnttw.edu.vn/userfiles/files/7_phamtranhuynu.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page