Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Môn Toán Lớp 11 Ở Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Theo Hướng Rèn Luyện Các Hoạt Động

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Toán Học' started by quanh.bv, Jul 28, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-28_13-55-56.png
  Dạy Học Môn Toán Lớp 11 Ở Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Theo Hướng Rèn Luyện Các Hoạt Động Trí Tuệ Cho Học Sinh
  Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản liên quan đến rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh trong dạy học môn Toán. Đồng thời, làm rõ mối quan hệ giữa năng lực trí tuệ, năng lực toán học với các hoạt động trí tuệ.
  - Đã đề xuất được 4 biện pháp dạy học môn Toán lớp 11 theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh, phù hợp với thực tiễn trong điều kiện tôn trọng chương trình và sách giáo khoa môn Toán hiện hành của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trên cơ sở kế thừa các kinh nghiệm của Việt Nam và thế giới. Những biện pháp đã được đề xuất trong luận án là phù hợp và khả thi, góp phần rèn luyện một cách hiệu quả các hoạt động trí tuệ cho học sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
  - Việc dạy học môn Toán lớp 11 ở nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng rèn luyện các hoạt động trí tuệ cho học sinh là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng và có thể thực hiện một cách hệ thống.
  • Luận án tiến sĩ Giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Anh
  • Tác giả: Somchay Songsamayvong
  • Số trang: 193
  • Kiểu file: PDF-TRUE + DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.1&view=41378
  https://drive.google.com/file/d/1k-hfckzNBhxgG9-XVv1JFE0czgQfDW1c
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page