Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Môn Toán Ứng Dụng Theo Định Hướng Trải Nghiệm Cho Sinh Viên Khối Kỹ Thuật Và Công Nghệ

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Toán Học' started by quanh.bv, Jul 13, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-13_2-53-11.png
  Dạy Học Môn Toán Ứng Dụng Theo Định Hướng Trải Nghiệm Cho Sinh Viên Khối Kỹ Thuật Và Công Nghệ Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
  - Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:
  + Làm sáng tỏ thêm về dạy học trải nghiệm ở đại học và vận dụng vào dạy học môn Toán ứng dụng ở trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
  + Làm rõ thực trạng của việc dạy học trải nghiệm môn Toán ứng dụng cho sinh viên khối Kỹ thuật và Công nghệ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
  + Đề xuất được một số biện pháp sư phạm để dạy học TUD theo định hướng trải nghiệm. Chọn lọc được một số ví dụ minh họa về dạy học môn Toán ứng dụng theo định hướng trải nghiệm cho sinh viên Kỹ thuật và Công nghệ trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
  + Thực nghiệm sư phạm bước đầu minh chứng cho tính khả thi, hiệu quả của phương án mà tác giả đề xuất.
  • Luận án tiến sĩ Giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Kiều, TS. Phạm Văn Trạo
  • Tác giả: Tạ Quang Đông
  • Số trang: 236
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=42019
  https://drive.google.com/file/d/1LaWyZEQlVL2ASW8QF9dguWn48dHeJEk8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page