Luận Văn Thạc Sĩ Dạy Học Mỹ Thuật Theo Hướng Tiếp Cận Phát Triển Năng Lực Ở Trường Tiểu Học Thực Nghiệm

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Dec 31, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dạy Học Mỹ Thuật Theo Hướng Tiếp Cận Phát Triển Năng Lực Ở Trường Tiểu Học Thực Nghiệm, Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam
  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, BCHTW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, đã chỉ ra rằng việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện,...
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học mỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Gia Lê
  • Tác giả: Phạm Thị Thu Hương
  • Số trang: 94
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1rS3KumKnLNMxr9AeHmyDbq9MAceOtaUh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page