Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Nghiệp Vụ Sư Phạm Dựa Vào Học Tập Trải Nghiệm Cho Sinh Viên Đại Học Ngành Sư Phạm Kĩ Thuật

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Mar 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Dạy Học Nghiệp Vụ Sư Phạm Dựa Vào Học Tập Trải Nghiệm Cho Sinh Viên Đại Học Ngành Sư Phạm Kĩ Thuật
  Khung lí luận về dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào học tập trải nghiệm cho sinh viên đại học ngành sư phạm kĩ thuật gồm: (1) Bản chất học tập trải nghiệm, mô hình học tập trải nghiệm trong dạy học nghiệp vụ sư phạm; (2) Bản chất, nguyên tắc, đặc điểm của dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào học tập trải nghiệm; (3) Những đặc điểm tâm lí, học tập và xã hội của sinh viên đại học ngành sư phạm kĩ thuật có tác động đến dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào học tập trải nghiệm.
  Các biện pháp dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào học tập trải nghiệm cho sinh viên đại học ngành sư phạm kĩ thuật gồm: (1) Lựa chọn nội dung nghiệp vụ sư phạm thích hợp với học tập trải nghiệm; (2) Thiết kế bài tập thực hành nghiệp vụ sư phạm thích hợp với học tập trải nghiệm; (3) Sử dụng các hình thức dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào học tập trải nghiệm.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Kĩ thuật công nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thành Hưng
  • Tác giả: Nguyễn Văn Hạnh
  • Số trang: 202
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=28114

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page