Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Ở Lớp 1 Theo Hướng Kết Nối Chương Trình Giáo Dục Mầm Non (Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi)

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jun 16, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-16_0-48-17.png
  Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
  - Tổng hợp được hệ thống cơ sở lý luận về dạy học theo hướng kết nối; Đề xuất khái niệm dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối với chương trình GDMN (MG 5-6 tuổi); Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối với chương trình GDMN (MG 5- 6 tuổi).
  - Kết quả khảo sát thực trạng dạy học lớp 1 với các chủ để về Tự nhiên trong môn Tự nhiên và Xã hội, chủ đề ‘‘Đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100” trong môn Toán lớp 1 ở các trường tiểu học tỉnh Lào Cai để đánh giá nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên dạy lớp 1 về dạy học ở lớp 1 theo hướng kết nối với chương trình GDMN (MG 5- 6 tuổi); đánh giá giá quá trình dạy học lớp 1 (nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá học sinh) để làm căn cứ đề xuất các biện pháp dạy học theo hướng kết nối chương trình.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt, GS.TS. Trần Quốc Thành
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thúy
  • Số trang: 228
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=39373
  https://drive.google.com/file/d/1gLJlyvzvZG4xgdSjkbOQuql1OVj04WOF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page