Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Phần Cơ Sở Kỹ Thuật Theo Hướng Quy Nạp Trong Đào Tạo Ngành Cơ Khí Trình Độ Cao Đẳng

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Nov 22, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  + Nêu rõ những đặc điểm có tính phương pháp luận của các học phần cơ sở kỹ thuật ngành cơ khí, trong đó mô hình hoá và mô phỏng vừa là cơ sở phương pháp luận chủ yếu của các học phần vừa là phương tiện dạy học của các học phần.
  + Xây dựng khung cơ sở lý luận của dạy học phần cơ sở kỹ thuật ngành cơ khí theo hướng quy nạp: Xem học tập trải nghiệm theo mô hình Kolb (David Allen Kolb) là một dạng dạy học quy nạp không hoàn chỉnh từ đó bổ sung những nội dung mang tính quy nạp hoàn chỉnh trong dạy học Cơ sở kỹ thuật và xây dựng khung mô hình dạy học phần cơ sở kỹ thuật theo hướng quy nạp.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Thái Thế Hùng, GS. TS Nguyễn Xuân Lạc
  • Tác giả: Trần Văn Việt
  • Số trang: 168
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36397
  https://drive.google.com/uc?id=1eRZCNUbrA5bZ19nveydzullrRqpUuDf0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page