Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Theo Tiếp Cận CDIO Và Vận Dụng Trong Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Jul 27, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-27_22-53-49.png
  Dạy Học Theo Tiếp Cận CDIO Và Vận Dụng Trong Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Trình Độ Đại Học
  Tổng quan một cách có hệ thống và góp phần phát triển cơ sở lý luận về dạy học tiếp cận CDIO cho SV ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ ĐH
  Xác định và xây dựng hệ thống khái niệm liên quan đến đề tài; Luận án đã góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về dạy học theo tiếp cận CDIO và ứng dụng trong đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử trình độ ĐH. Luận án phát triển mô hình dạy học tiếp cận CDIO thông qua phân tích, xây dựng khung lý thuyết thiết kế dạy học theo tiếp cận CDIO của ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử.
  Trên cơ sở lý thuyết luận án đề xuất nội dung 03 biện pháp vào dạy học tiếp cận CDIO và vận dụng minh họa cụ thể qua hai môn học. Luận án đã đề xuất tiến trình trình, phương pháp dạy học theo tiếp cận CDIO. Trên cơ sở những nghiên cứu, tác giả đã tiến hành thực nghiệm sư phạm và đánh giá, nhằm xác định mức độ hoàn thành của nghiên cứu so với mục đích đề ra; Đánh giá hiệu quả sử dụng các PPDH tiếp cận CDIO ngành Công nghê Kỹ thuật Điện - Điện tử bậc ĐH. Bước đầu thực nghiệm cho thấy tiến trình và các biện pháp đề xuất đã mang lại những hiệu quả nhất định, giúp tích cực hóa hoạt động học tập, phát triển năng lực cho người học nâng cao chất lượng dạy học.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Tiến Long, PGS.TS Phạm Văn Bình
  • Tác giả: Hoàng Thị Hồng
  • Số trang: 219
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.1&view=41462
  https://drive.google.com/file/d/1e3ck1wYng2ss4bxm2KmvXawj6-IMx6bz
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page