Luận Án Tiến Sĩ Dạy Học Theo Tiếp Cận Năng Lực Trong Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Ngành Thông Tin Và Truyền Thông

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jan 16, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dạy Học Theo Tiếp Cận Năng Lực Trong Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Ngành Thông Tin Và Truyền Thông
  1. Làm phong phú lý luận về dạy học theo tiếp cận năng lực nói chung và dạy học theo tiếp cận năng lực trong bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng. Chỉ rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả dạy học theo tiếp cận năng lực trong bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Thông tin và Truyền thông.
  2. Đánh giá được thực trạng dạy học theo tiếp cận năng lực trong bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Thông tin và Truyền thông tại Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông và thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Thông tin và Truyền thông
  3. Đề xuất được 5 biện pháp dạy học theo tiếp cận năng lực trong bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Thông tin và Truyền thông đảm bảo tính hệ thống, logic, phù hợp với đặc trưng của hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Thông tin và Truyền thông.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đặng Thành Hưng, TS. Nông Khánh Bằng
  • Tác giả: Lê Thảo Nguyên
  • Số trang: 209
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=30428
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page