Luận Văn Thạc Sĩ Dạy Học Tích Hợp Số Học Với Khoa Học Tự Nhiên Ở Tiểu Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Tiểu Học' started by quanh.bv, Aug 18, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-8-18_1-43-5.png
  Chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam sau 2015 sẽ được cấu trúc theo định hướng phát triển năng lực. Đây cũng là cách tiếp cận phát triển hệ thống giáo dục mà các nước phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Singapore,...đã sớm thực hiện. Những năng lực cốt lõi của học sinh trong thế kỉ XXI cần được nhận diện như là kết quả đầu ra của quá trình dạy học. Vì vậy, nhất thiết phải phát triển được các chương trình giáo dục, chiến lược dạy học, các kiểu tổ chức dạy học để nuôi dưỡng, hình thành các năng lực này. Trong đó, dạy học tích hợp là một trong những định hướng chính, nhằm hướng tới mục tiêu là chuyển nền giáo dục nước ta từ chủ yếu cung cấp kiến thức và kỹ năng sang nền giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Giáo dục tiểu học
  • Người hướng dẫn: TS. Dương Minh Thành
  • Tác giả: Đặng Ngọc Hân
  • Số trang: 138
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2017
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16098
  https://drive.google.com/uc?id=1WbEGR7jjzvoyMjwpiiBnLjpypK1JZY1l
   

Share This Page