Luận Án Tiến Sĩ Dạy Tập Làm Văn Cho Học Sinh Lớp Bốn Khó Khăn Về Viết Học Hòa Nhập

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1/ Làm sáng tỏ một số khái niệm liên quan đến đề tài như: Khó khăn về viết, Học sinh khó khăn về viết, văn bản và tạo lập văn bản, Tập làm văn và dạy tập làm văn, Giáo dục hòa nhập;
  2/ Xây dựng khung lí thuyết về dạy học cho học sinh KKVV học hòa nhập;
  3/ Xây dựng quy trình thiết kế các bộ công cụ đánh giá; Xây dựng các bộ công cụ đánh giá sàng lọc, bộ công cụ đánh giá năng lực của học sinh KKVV, bộ công cụ đánh giá thực trạng dạy học trong lớp học có học sinh KKVV.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh; PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Số trang: 213
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=35638
  https://drive.google.com/uc?id=1Mye_T6QP_K_jWGfEWOcQE98riAveslGb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Aug 21, 2020

Share This Page