Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Kim Cang (NXB Xư Nay 1928) - Mạch Quốc Thoại, 84 Trang

Discussion in 'Giới Thiệu Sách Xưa' started by admin, Feb 19, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nay trời khiến sự tai biến nhiều lắm: Các nước bị ôn dịch, nước lụt, lửa cháy, giặc giả, là vì người đời làm dử quá, nên trời báo ứng như vậy. Sao người đời không biết ăn năn chừa lỗi, cũng làm như củ, nên hơi dử thấu trời, trời giận càng thêm. Nên thượng đế phán rằng: "Xưa nay các Tiên, Thần giáng cơ đặt kinh sách khuyên đời trùng trùng điệp điệp, vả lại Trẫm đả cho nhiều điều tai biến mà răn đời; mà người đời không biết sợ, làm dử không chừa. Nay Trẫm muốn diệt hết loài ngoài, mà dựng lại đời khác, cho rỏ phép Trời"
  • Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Kim Cang
  • NXB Xưa Nay 1928
  • Mạch Quốc Thoại
  • 84 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/5B461D98A30EA04
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page