Luận Văn Tốt Nghiệp Điện Toán Trong Nền Hành Chánh Công Việt Nam

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by admin, Sep 23, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  • Phần thứ nhất: Đại cương về điện toán
   • Chương một: Tìm hiểu điện toán
    • Đoạn I: Một vài ý niệm căn bản về điện toán
     • A. Phân biệt Hardware và Software
     • B. Các đời máy
     • C. Vật thể ký tin
     • D. Ký ức của máy
     • E. Một dàn máy điện tử
    • Đoạn II: Diễn tiến một công tác điện toán hóa
     • A. Nghiên cứu tổng quát
     • B. Phân tích hệ thống công tác mới và lập sơ đồ hệ thống này
     • C. Chuẩn bị dữ kiện
     • D. Viết chương trình
     • E. Chạy máy
   • Chương hai: Điện toán trên thế giới
    • Đoạn I: Sự ứng dụng điện toán trên thế giới
     • A. Lãnh vực Quản trị hành chánh
     • B. Các lãnh vực xã hội
     • C. Các lãnh vực kinh tế, tài chánh, thương mãi
     • D. Các lãnh vực tư pháp
     • E. Các lãnh vực an ninh quốc phòng
     • F. Các lãnh vực khoa học
     • G. Linh tinh
    • Đoạn II: Ưu và khuyết điểm của điện toán
  • Phần thứ hai: Điện toán trong nền hành chánh công Việt Nam
   • Chương một: Sự ứng dụng điện toán và thành quả tại Việt Nam
    • Đoạn I: Các cơ quan đang áp dụng điện toán
    • Đoạn II: Đúc kết những công việc do máy điện toán đảm trách
    • Đoạn III: Phân tích khía cạnh tích cực của việc áp dụng điện toán tại Việt Nam
   • Chương hai: Những vấn đề khó khăn do điện toán đặt ra
    • Đoạn I: Vấn đề tài chánh (phí tổn)
    • Đoạn II: Vấn đề nhân sự
    • Đoạn III: Vấn đề tài liệu
    • Đoạn IV: Tiình trạng thiếu trật tự và thiếu hợp lý trong việc ứng dụng điện toán tại Việt Nam
   • Chương ba: Một vài đề nghị cho tương lai
    • Đoạn I: Những đề nghị về khía cạnh nhân sự
    • Đoạn II: Những đề nghị về khía cạnh tổ chức và điều hành
  • Kết luận
  THÔNG TIN
  • Điện-toán trong nền hành chánh công Việt-Nam : luận văn Tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Hàm ; Giáo sư hướng dẫn : Lương Thọ Phát
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Hàm
  • Chủ đề: Hành chính công và khoa học quân sự -- Hành chính công
  • Chủ đề: Khoa học máy tính, thông tin, tác phẩm tổng quát -- Khoa học máy tính
  • Nhà xuất bản: Học Viện Quốc gia Hành chánh
  • Năm xuất bản: 1974
  • Loại tài liệu: Luận văn
  • Mô tả vật lý: 76 Trang
  • Ngôn ngữ: vie
  • Tác giả phụ: Học Viện Quốc gia Hành chánh (Sài Gòn)
  • Thẻ: 351.0285
  • Thẻ: Hành chính công Ứng dụng khoa học
  • Thẻ: Máy vi tính
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1432/1184/4/1938/0/0/
   

Share This Page