Luận Văn Thạc Sĩ Đổi Mới Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Những Vấn Đề Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Feb 22, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đổi Mới Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Những Vấn Đề Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Ở Trường Chính Trị Tỉnh Thái Nguyên
  Bước vào thế kỉ XXI với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và xu hướng toàn cầu hóa thì vai trò của giáo dục ngày càng trở nên quan trọng. Với quan điểm giáo dục là “quốc sách hàng đầu” Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn khẳng định về việc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, PP dạy và học ở tất cả các cấp học, bậc học theo hướng hiện đại nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy sáng tạo của người học. Trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo nói chung và đổi mới chương trình, phương pháp dạy học nói riêng thì việc đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học được coi là một trong những vấn đề bức thiết, là động lực thúc đẩy đổi mới quá trình dạy và học.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Minh Tuyên
  • Tác giả: Nguyễn Thị Uyên
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...truong-chinh-tri-tinh-thai-nguyen-135635.html
  https://drive.google.com/uc?id=1xfjqUv-r_r7GY5ABW6SS9AtrYUnHXHYi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page