DVD eBook Luận Văn Địa Lý - Chuyên Ngành Hải Dương Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Hải Dương Học' started by admin, Apr 15, 2019.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Địa Lý
  Chuyên Ngành Hải Dương Học
  28 Quyển | 200 MB
  ----------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-1993 - Dao Động Tự Do Và Dao Động Mùa Của Mực Nước Biển Đông.pdf
  02  LATS-1993 - Mô Hình Hoá Sự Phân Bố Sinh Vật Nổi Và Năng Suất Sinh Học Sơ Cấp Vùng Biển Nam Trung Bộ.pdf
  03  LATS-2013 - Nghiên Cứu Nước Dâng Do Bão Có Tính Đến Ảnh Hưởng Của Sóng Và Áp Dụng Cho Khu Vực Ven Biển Hải Phòng.pdf
  04  LATS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Số Trị Ba Chiều Cho Vùng Biển Nước Nông Ven Bờ.pdf
  05  LATS-2015 - Nghiên Cứu Biến Động Bãi Do Tác Động Của Công Trình Giảm Sóng Tạo Bồi Cho Khu Vực Hải Hậu - Nam Định.pdf
  06  LATS-2017 - Nghiên Cứu Mô Phỏng Chế Độ Thủy Văn Và Hoàn Lưu Vịnh Bắc Bộ.pdf
  07  LATS-2018 - Nghiên Cứu Biến Động Quy Mô Nội Mùa Một Số Yếu Tố Khí Tượng, Hải Dương Khu Vực Bờ Tây Biển Đông.pdf
  08  LATS-2018 - Nghiên Cứu Lan Truyền Dầu Ở Biển Đông Phục Vụ Cảnh Báo Và Tìm Kiếm Nguồn Thải.pdf
  09  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Chế Độ Sóng, Dòng Chảy Và Vận Chuyển Trầm Tích Vùng Nước Biển Ven Bờ Nam Định.pdf
  10  LVTS-2012 - Mô Phỏng Quá Trình Lan Truyền Vật Chất Ô Nhiễm Dưới Tác Động Của Các Yếu Tố Động Lực Tại Vịnh Cam Ranh Bằng Mô Hình Số.pdf
  11  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Vận Chuyển Trầm Tích Lơ Lửng Vùng Ven Biển Hải Phòng Bằng Mô Hình Delft3D.pdf
  12  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Độ Ổn Định Của Nước Biển Trong Vùng Biển Nam Trung Bộ.pdf
  13  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Trường Gió Và Áp Suất Không Khí Tới Quá Trình Dao Động Dâng, Rút Mực Nước Phi Tuần Hoàn Tại Bờ Tây Vịnh Bắc Bộ.pdf
  14  LVTS-2012 - Tính Toán Lan Truyền Vật Chất Ô Nhiễm Khu Vực Vịnh Nha Trang Bằng Mô Hình Số.pdf
  15  LVTS-2012 - Đánh Giá Quá Trình Sản Xuất Sơ Cấp Và Hiệu Quả Sinh Thái Vùng Biển Vịnh Bắc Bộ.pdf
  16  LVTS-2012 - Đánh Giá Đặc Trưng Trầm Tích Lơ Lửng Khu Vực Cửa Sông Ven Biển Hải Phòng.pdf
  17  LVTS-2012 - Đánh Giá Độ Rủi Ro Sóng Thần Khu Vực Đô Thị Thành Phố Nha Trang.pdf
  18  LVTS-2013 - Sử Dụng Mô Hình Mike 21 Đánh Giá Quá Trình Lan Truyền Nhiệt Vùng Cửa Sông Trà Lý Dưới Ảnh Hưởng Của Nhà Máy Nhiệt Điện Thái Bình 2.pdf
  19  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Biến Động Chất Lượng Nước Vùng Cửa Sông Ven Biển Tỉnh Quảng Bình.pdf
  20  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Các Cấu Trúc Hải Dương Phục Vụ Dự Báo Ngư Trường Vùng Biển Khơi Miền Trung Việt Nam.pdf
  21  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Giải Pháp Khắc Phục, Chống Bồi Lấp Cửa Đề Gi.pdf
  22  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Khả Năng Xây Dựng Và Ảnh Hưởng Của Tường Ngầm Lên Biến Động Thủy Động Lực Và Hình Thái Ven Bờ Biển Nam Định.pdf
  23  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Thực Nghiệm Giữa Dao Động Mực Nước Ven Biển Với Các Tham Số Bão Vùng Biển Ven Bờ Vịnh Bắc Bộ.pdf
  24  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Ứng Dụng Số Liệu Radar Biển Vùng Vịnh Bắc Bộ.pdf
  25  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Động Lực Học Của Sóng Sau Đới Sóng Đổ Tại Bãi Biển Nha Trang.pdf
  26  LVTS-2018 - Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Phân Cấp Cấp Độ Rủi Ro Thiên Tai Gây Ra Bởi Nước Dâng Do Bão Cho Khu Vực Ven Biển Bắc Bộ - Việt Nam.pdf
  27  LVTS-2018 - Tính Toán Đường Bao Cực Đại Của Nước Dâng Do Bão.pdf
  28  LVTS-2018 - Đánh Giá Suất Vận Chuyển Trầm Tích Dưới Tác Động Tổng Cộng Của Dòng Chảy Và Sóng Bằng Mô Hình Số Trị.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Tf2q6HtL0cWzBAsHMneK06wnFl82558H
   
  Last edited by a moderator: Jun 8, 2020

Share This Page