DVD eBook Luận Văn Giáo Dục - Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Trong Giáo Dục

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by admin, Dec 27, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Giáo Dục
  Chuyên Ngành Đo Lường & Đánh Giá Trong Giáo Dục
  196 Files | 600 MB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-2015 - Cấu Trúc Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Đối Với Hoạt Động Đào Tạo Đại Học.pdf
  002  LATS-2015 - Mối Quan Hệ Giữa Hoạt Động Đảm Bảo Chất Lượng Và Sự Hình Thành Văn Hóa Chất Lượng.pdf
  003  LATS-2015 - Nghiên Cứu Xây Dựng Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Chương Trình Đào Tạo Đại Học Ngành Báo Chí Truyền Thông Ở Việt Nam.pdf
  004  LATS-2016 - Ảnh Hưởng Của Chính Sách Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Đại Học Đến Công Tác Quản Lý Đào Tạo Trong Hai Đại Học Quốc Gia.pdf
  005  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Thực Trạng Việc Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương.pdf
  006  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Xây Dựng Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Dùng Để Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Toán Lớp 12 Tại Trường THPT Bến Tre Vĩnh Phúc.pdf
  007  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy Đại Học Tại Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền.pdf
  008  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Đánh Giá Thực Trạng Về Người Công Giáo Di Cư Vùng Nhà Thờ Thái Hà Hà Nội Tiếp Cận Với Giáo Dục.pdf
  009  LVTS-2008 - Tác Động Của Việc Lấy Ý Kiến Phản Hồi Từ Sinh Viên Tới Hoạt Động Giảng Dạy Tại Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang.pdf
  010  LVTS-2008 - Xây Dựng Các Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy Của Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Áp Dụng Thí Điểm Tại Thị Xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  011  LVTS-2008 - Đánh Giá Tác Động Của Chương Trình Cao Đẳng Sư Phạm (CĐSP) Mới Đối Với Giảng Viên CĐSP.pdf
  012  LVTS-2009 - Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Đánh Giá Của Sinh Viên Đối Với Hoạt Động Giảng Dạy.pdf
  013  LVTS-2009 - Nghiên Cứu Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Với Công Việc Của Sinh Viên Tốt Nghiệp Đại Học Ngành Kinh Tế.pdf
  014  LVTS-2009 - Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Sự Tích Cực Học Tập Của Sinh Viên Đại Học.pdf
  015  LVTS-2009 - Đánh Giá Mức Độ Thích Ứng Nghề Nghiệp Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Sơn La.pdf
  016  LVTS-2009 - Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Về Kiến Thức, Kỹ Năng Và Thái Độ Của Cử Nhân Giáo Dục Đặc Biệt.pdf
  017  LVTS-2010 - Các Yếu Tố Tác Động Đến Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Chính Quy Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM.pdf
  018  LVTS-2010 - Khảo Sát Mối Quan Hệ Giữa Quan Niệm Và Thói Quen Học Tập Ở Đại Học Với Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên.pdf
  019  LVTS-2010 - Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Với Hoạt Động Đào Tạo Tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TP.HCM.pdf
  020  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Xây Dựng Chuẩn Đầu Ra Ngành Công Nghệ Thông Tin Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ.pdf
  021  LVTS-2010 - Nghiên Cứu Đề Xuất Bộ Tiêu Chuẩn Để Tự Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Bậc Đại Học.pdf
  022  LVTS-2010 - Năng Lực Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Hoạt Đông Dạy Học Của Giảng Viên Trường Đại Học Sư Phạm.pdf
  023  LVTS-2010 - Sử Dụng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Nhiều Lựa Chọn Trong Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập.pdf
  024  LVTS-2010 - Tác Động Của Việc Lấy Ý Kiến Phản Hồi Từ Sinh Viên Tới Hoạt Động Giảng Dạy.pdf
  025  LVTS-2010 - Xây Dựng Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Cán Bộ Giảng Dạy Trong Trường Đại Học.pdf
  026  LVTS-2010 - Đánh Giá Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Xây Dựng Bộ Đề Thi Trắc Nghiệm Khách Quan.pdf
  027  LVTS-2010 - Đánh Giá Hoạt Động Khai Thác Thư Viện Nhà Trường Phục Vụ Cho Việc Học Tập Của Sinh Viên Năm Cuối.pdf
  028  LVTS-2010 - Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Với Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Cử Nhân Sư Phạm Do Trường Đại Học An Giang Đào Tạo.pdf
  029  LVTS-2010 - Đánh Giá Quy Trình Thiết Kế Đề Thi Trắc Nghiệm Khách Quan Tại Khoa Khoa Học Tự Nhiên Và Xã Hội.pdf
  030  LVTS-2011 - Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Đối Với Cơ Sở Vật Chất, Trang Thiết Bị Tại Trường Đại Học Đà Lạt.pdf
  031  LVTS-2011 - Khảo Sát Các Yếu Tố Tác Động Đến Việc Chọn Trường Của Học Sinh Lớp 12 THPT Trên Địa Bàn Tiền Giang.pdf
  032  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Một Số Tác Động Của Các Yếu Tố Đến Điểm Tuyển Sinh Đại Học.pdf
  033  LVTS-2011 - Sự Thích Ứng Của Giảng Viên Đối Với Hoạt Động Sinh Viên Đánh Giá Giảng Viên Tại Đại Học Thái Nguyên.pdf
  034  LVTS-2011 - Tác Động Của Chuẩn Nghề Nghiệp Đến Phương Pháp Giảng Dạy Của Giáo Viên Của Trường Tiểu Học.pdf
  035  LVTS-2011 - Tác Động Của Các Biện Pháp Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Tới Phương Pháp Dạy Học Của Các Giảng Viên.pdf
  036  LVTS-2011 - Tác Động Của Các Yếu Tố Đặc Điểm Cá Nhân Của Người Học Đến Việc Đánh Giá Các Hoạt Động Giảng Dạy.pdf
  037  LVTS-2011 - Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Quản Trị Đại Học.pdf
  038  LVTS-2011 - Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Đổi Mới Chương Trình Đào Tạo Giáo Viên Mầm Non Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm.pdf
  039  LVTS-2011 - Đánh Giá Mức Độ Phù Hợp Của Chương Trình Môn Toán Lớp 10 Chuẩn Đối Với Học Sinh THPT Thái Nguyên.pdf
  040  LVTS-2011 - Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Của Chương Trình Huấn Luyện Kỹ Năng Y Khoa Đối Với Sinh Viên Y Khoa.pdf
  041  LVTS-2011 - Đánh Giá Phương Pháp Giảng Dạy Hệ Đại Học Chính Quy Của Giảng Viên Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.pdf
  042  LVTS-2011 - Ảnh Hưởng Của Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Hiện Hành Đến Phương Pháp Và Hình Thức Tổ Chức Dạy Học.pdf
  043  LVTS-2011 - Ảnh Hưởng Của Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Đến Phương Pháp Học Của Sinh Viên Ở Một Số Trường Đại Học Trên Địa Bàn TP.HCM.pdf
  044  LVTS-2011 - Ảnh Hưởng Của Phương Pháp Giảng Dạy Đến Động Lực Học Tiếng Anh Của Sinh Viên Năm Thứ Nhất.pdf
  045  LVTS-2012 - Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Giảng Viên Trường Đại Học Bách Khoa.pdf
  046  LVTS-2012 - Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằng.pdf
  047  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Mức Độ Đáp Ứng Của Học Sinh Các Nước Không Thuộc Khối OECD Và Học Sinh Việt Nam.pdf
  048  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Đánh Giá Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Tại Trường Đại Học Quy Nhơn.pdf
  049  LVTS-2012 - Sự Khác Biệt Trong Đánh Giá Giữa Giảng Viên Và Sinh Viên Đối Với Chất Lượng Hoạt Động Giảng Dạy.pdf
  050  LVTS-2012 - Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Hoạt Động Quản Lý Đào Tạo Của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải.pdf
  051  LVTS-2012 - Tác Động Của Việc Sinh Viên Đánh Giá Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm.pdf
  052  LVTS-2012 - Tác Động Của Việc Sinh Viên Đánh Giá Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Trường Đại Học Khoa Học.pdf
  053  LVTS-2012 - Tác Động Việc Đánh Giá Hoạt Động Giảng Dạy Từ Phía Người Học Đến Việc Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy.pdf
  054  LVTS-2012 - Vận Dụng Cách Tiếp Cận Đánh Giá Thực Tế Trong Xây Dựng Quy Trình Và Công Cụ Đánh Giá Kết Quả Học Tập.pdf
  055  LVTS-2012 - Đánh Giá Hoạt Động Giảng Dạy Tiếng Anh 11 Tại Trường Phổ Thông Trung Học Đoàn Kết Hai Bà Trưng-Hà Nội.pdf
  056  LVTS-2012 - Đánh Giá Mức Độ Áp Dụng Mục Tiêu Đào Tạo Của Học Viên Cao Học Khóa I-Khóa II Chuyên Ngành Đo Lường.pdf
  057  LVTS-2012 - Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Công Việc Trên Biển Của Sinh Viên Chính Quy Tốt Nghiệp Ngành Điều Khiển Tàu.pdf
  058  LVTS-2012 - Ảnh Hưởng Của Thái Độ Nghề Nghiệp Đối Với Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên.pdf
  059  LVTS-2013 - Các Nguyên Nhân Dẫn Đến Hiện Tượng Quay Cóp Của Sinh Viên Trong Thi Học Kỳ.pdf
  060  LVTS-2013 - Các Yếu Tố Quyết Định Kết Quả Học Tập Môn Toán Của Học Sinh Lớp 10.pdf
  061  LVTS-2013 - Các Yếu Tố Tác Động Đến Kết Quả Thi Học Sinh Giỏi Môn Tin Học Cấp Thành Phố Của Học Sinh Tiểu Học.pdf
  062  LVTS-2013 - Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Giảng Dạy Tại Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự.pdf
  063  LVTS-2013 - Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Năm Thứ Nhất Hệ Chính Quy.pdf
  064  LVTS-2013 - Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên.pdf
  065  LVTS-2013 - Căn Cứ Khoa Học Để Xây Dựng Chuẩn Đầu Ra Nghề Điện Công Nghiệp Hệ Cao Đẳng Nghề.pdf
  066  LVTS-2013 - Hệ Thống ISO 9001 Và Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng Bên Trong Trường Đại Học-Sự Thích Ứng Và Xung Đột.pdf
  067  LVTS-2013 - Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng Của Sinh Viên Về Bài Giảng Có Ứng Dụng CNTT Trong Hoạt Động Dạy Học.pdf
  068  LVTS-2013 - Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng Của Sinh Viên Đối Với Bài Giảng Của Giảng Viên Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau.pdf
  069  LVTS-2013 - Môi Trường Đào Tạo, Đặc Điểm Cá Nhân Và Kết Quả Học Tập-So Sánh Học Viện Phòng Không-Không Quân.pdf
  070  LVTS-2013 - Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Phát Triển Văn Hóa Chất Lượng Trong Trường Đại Học Quy Nhơn.pdf
  071  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Xây Dựng Bộ Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Cho Trường Tiểu Học.pdf
  072  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Động Cơ Học Tập Và Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm.pdf
  073  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Của Thành Tố Quản Lý Đối Với Việc Tạo Dựng Văn Hóa Chất Lượng.pdf
  074  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Xây Dựng Và Thử Nghiệm Bộ Chỉ Số Thực Hiện Cốt Lõi Trong Đánh Giá Công Tác Quản Lý ĐàoTạo.pdf
  075  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Đánh Giá Chất Lượng Chương Trình Liên Kết Quốc Tế Bậc Đại Học Theo Mô Hình TQM.pdf
  076  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Đánh Giá Năng Lực Nghe Tiếng Anh Của Sinh Viên Khối Ngành Không Chuyên Anh.pdf
  077  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Yếu Tố Ngôn Ngữ Tới Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Các Dân Tộc Ít Người Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên.pdf
  078  LVTS-2013 - Phân Tích Mối Tương Quan Giữa Điểm Thi Tuyển Sinh Đầu Vào Và Điểm Thi Tốt Nghiệp THPT.pdf
  079  LVTS-2013 - Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Và Giảng Viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh Và Khoa Công Nghệ Thông Tin.pdf
  080  LVTS-2013 - Thí Điểm Đánh Giá Môn Học Tại Trường Đại Học Thủy Lợi.pdf
  081  LVTS-2013 - Tác Động Của Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Đối Với Giáo Viên Tiểu Học Thành Phố Hải Dương.pdf
  082  LVTS-2013 - Tác Động Của Các Phương Pháp Kiểm Tra Đánh Giá Đến Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông.pdf
  083  LVTS-2013 - Tác Động Của Các Yếu Tố Gia Đình Đến Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông.pdf
  084  LVTS-2013 - Tác Động Của Hoạt Động Ngoại Khóa Đến Tính Tích Cực Học Tập Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông.pdf
  085  LVTS-2013 - Tác Động Của Việc Đánh Giá Cấp Chương Trình Đào Tạo Theo Bộ Tiêu Chuẩn AUN-QA.pdf
  086  LVTS-2013 - Tác Động Của Ý Thức, Thái Độ Và Phương Pháp Tự Học Đến Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên.pdf
  087  LVTS-2013 - Vai Trò Của Sinh Viên Trong Quản Trị Đại Học.pdf
  088  LVTS-2013 - Xây Dựng Bộ Chỉ Số Đánh Giá Thực Hiện Nhiệm Vụ Của Giảng Viên Đại Học - Thử Nghiệm Tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  089  LVTS-2013 - Xây Dựng Bộ Công Cụ Đánh Giá Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Trong Các Tương Tác Xã Hội (Áp Dụng Thí Điểm Đối Với Sinh Viên Trường CĐSP Quảng Trị).pdf
  090  LVTS-2013 - Xây Dựng Và Thử Nghiệm Bộ Chỉ Số Đánh Giá Chất Lượng Hoạt Động Quản Lý Sinh Viên Tại Trường Đại Học.pdf
  091  LVTS-2013 - Đánh Giá Chất Lượng Hoạt Động Tư Vấn Học Tập Tại Trường Đại Học Tiền Giang.pdf
  092  LVTS-2013 - Đánh Giá Chất Lượng Đầu Ra Hoạt Động Đào Tạo Hệ Cử Nhân Sư Phạm Tại Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng.pdf
  093  LVTS-2013 - Đánh Giá Các Yếu Tố Tác Động Đến Mức Độ Hài Lòng Của Sinh Viên Về Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Cho Sinh Viên.pdf
  094  LVTS-2013 - Đánh Giá Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Lựa Chọn Ngành Nghề Của Sinh Viên Hệ Cao Đẳng.pdf
  095  LVTS-2013 - Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng Của Sinh Viên Đối Với Môn Học Thuộc Khối Kiến Thức Chuyên Ngành.pdf
  096  LVTS-2013 - Đánh Giá Mức Độ Thích Ứng Công Việc Của Sinh Viên Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán.pdf
  097  LVTS-2013 - Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Công Việc Của Sinh Viên Tốt Nghiệp Khoa Kỹ Thuật Biển.pdf
  098  LVTS-2013 - Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Yêu Cầu Công Việc Của Kỹ Sư Ngành Công Nghệ Thông Tin Tốt Nghiệp.pdf
  099  LVTS-2013 - Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Yêu Cầu Công Việc Của Sinh Viên Tốt Nghiệp Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su.pdf
  100  LVTS-2013 - Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Đòi Hỏi Thị Trường Lao Động Của Chương Trình Đào Tạo Bậc Cao Đẳng Ngành Tài Chính Ngân Hàng.pdf
  101  LVTS-2013 - Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Đối Với Công Việc Của Sinh Viên Tốt Nghiệp Đại Học Ngành Công Nghệ Thông Tin.pdf
  102  LVTS-2013 - Đánh Giá Mức Độ Đạt Chuẩn Kiến Thức Bộ Môn Sinh Học 10 Của Học Sinh THPT Thủ Đức Năm Học 2010-2011.pdf
  103  LVTS-2013 - Đánh Giá Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Độ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Hoạt Động Dạy Học.pdf
  104  LVTS-2013 - Đánh Giá Năng Lực Tự Học Của Sinh Viên Các Ngành Sư Phạm Được Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ.pdf
  105  LVTS-2013 - Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Đối Với Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên CĐ Sư Phạm Sóc Trăng.pdf
  106  LVTS-2013 - Đánh Giá Trình Độ Đọc Hiểu Tiếng Anh Của Sinh Viên Năm Thứ Hai So Với Khung Trình Độ Chung Châu Âu.pdf
  107  LVTS-2013 - Đánh Giá Tác Động Của Dự Án Giáo Dục Việt-Bỉ Đến Phương Pháp Dạy Và Học.pdf
  108  LVTS-2013 - Đánh Giá Tác Động Của Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Xây Dựng Văn Hóa Chất Lượng Tại Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng.pdf
  109  LVTS-2013 - Đánh Giá Việc Áp Dụng Đề Cương Môn Học Của Giảng Viên Trong Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Tại ĐHQG HN.pdf
  110  LVTS-2013 - Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Các Phương Pháp Kiểm Tra Đánh Giá Đến Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên.pdf
  111  LVTS-2013 - Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Năng Lực Tự Học Đến Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên.pdf
  112  LVTS-2013 - Đặc Trưng Phương Thức Tuyển Sinh Đại Học Và Sau Đại Học Ở Hoa Kỳ.pdf
  113  LVTS-2013 - Ảnh Hưởng Của Công Tác Kiểm Định Chất Lượng Dạy Nghề Đối Với Phương Pháp Giảng Dạy Tại Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế.pdf
  114  LVTS-2014 - Chất Lượng Đào Tạo Của Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ Qua Ý Kiến Đánh Giá Của Sinh Viên.pdf
  115  LVTS-2014 - Chỉ Số Thực Hiện Nhiệm Vụ Của Giảng Viên-So Sánh Tự Đánh Giá Và Đánh Giá Của Phía Cán Bộ Phụ Trách.pdf
  116  LVTS-2014 - Gắn Bó Hay Từ Bỏ Giáo Dục Đặc Biệt-Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Nghề Nghiệp.pdf
  117  LVTS-2014 - Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Giảng Dạy Môn Toán Khối Lớp 8 Của GV Bậc THCS Tỉnh Hưng Yên.pdf
  118  LVTS-2014 - Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Tự Học Của SV Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Bắc Giang.pdf
  119  LVTS-2014 - Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Rèn Luyện Nghiệp Vụ Sư Phạm Của Sinh Viên Sư Phạm.pdf
  120  LVTS-2014 - Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Độ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Hoạt Động Học Của Sinh Viên.pdf
  121  LVTS-2014 - Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Chọn Học Ngành Nông Lâm Ngư Nghiệp-Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM.pdf
  122  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Cán Bộ Hỗ Trợ Đào Tạo Và Nghiên Cứu Thử Nghiệm.pdf
  123  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Chỉ Số Sáng Tạo Của Sinh Viên Học Viên Khoa Học Quân Sự.pdf
  124  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Mối Tương Quan Giữa Các Hình Thức Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy Của Giảng Viên.pdf
  125  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Chuẩn Đầu Ra Chương Trình Đào Tạo Chuyên Ngành Cảnh Sát Khu Vực.pdf
  126  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Xây Dựng Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Phục Vụ Kiểm Tra Đánh Giá Thường Xuyên.pdf
  127  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Đặc Tính Câu Hỏi Dùng Để Kiểm Tra Đánh Giá Môn Học Mạng Máy Tính.pdf
  128  LVTS-2014 - Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hứng Thú Học Tập Của Sinh Viên Năm Thứ Nhất.pdf
  129  LVTS-2014 - Sinh Viên Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy Của Giảng Viên.pdf
  130  LVTS-2014 - Tác Động Của Các Loại Hình Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Đến Tính Tịch Cực Học Tập Của HS-SV.pdf
  131  LVTS-2014 - Tác Động Của Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng Trong Đối Với Đào Tạo Tại Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự.pdf
  132  LVTS-2014 - Tác Động Của Tự Đánh Giá Đến Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Trường Đại Học Đồng Tháp.pdf
  133  LVTS-2014 - Tác Động Của Văn Hóa Đọc Đến Việc Học Tập Môn Ngữ Văn Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông.pdf
  134  LVTS-2014 - Tính Tích Cực Học Tập Của Sinh Viên ĐHQG TP.HCM-Nghiên Cứu So Sánh Theo Giới Tính.pdf
  135  LVTS-2014 - Tương Quan Giữa Kết Quả Học Tập Trung Học Phổ Thông, Điểm Tuyển Sinh Với Kết Quả Học Tập Năm Nhất.pdf
  136  LVTS-2014 - Xây Dựng Bộ Chỉ Số Thực Hiện Phân Loại Các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam.pdf
  137  LVTS-2014 - Xây Dựng Bộ Chỉ Số Đánh Giá Chất Lượng Chương Trình Đào Tạo Ngành Trinh Sát Phòng Chống Tội Phạm.pdf
  138  LVTS-2014 - Xây Dựng Bộ Chỉ Số Đánh Giá Xếp Hạng Trường THPT Trong Bối Cảnh Hiện Nay Với Tầm Nhìn 2020 Ở Việt Na.pdf
  139  LVTS-2014 - Xây Dựng Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Chuẩn Đầu Ra Ngành Giáo Dục Mầm Non.pdf
  140  LVTS-2014 - Xây Dựng Chuẩn Đầu Ra Chương Trình Đào Tạo Giáo Viên Sư Phạm Toán Của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt.pdf
  141  LVTS-2014 - Xây Dựng Các Chỉ Báo Đánh Giá Chất Lượng Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Của Học Viên.pdf
  142  LVTS-2014 - Xây Dựng Các Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Hoạt Động Học Thực Hành Tại Bệnh Viện Của Sinh Viên.pdf
  143  LVTS-2014 - Xây Dựng Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Trường Đại Học Sư Phạm.pdf
  144  LVTS-2014 - Xây Dựng Và Thử Nghiệm Bộ Công Cụ Đánh Giá Năng Lực Thực Hành Học Phần Nhập Môn Tin Học Của SinhViên.pdf
  145  LVTS-2014 - Đánh Giá Của Sinh Viên Về Hiệu Quả Môn Giáo Dục Thể Chất Trong Các Trường Đại Học.pdf
  146  LVTS-2014 - Đánh Giá Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Giảng Viên Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy.pdf
  147  LVTS-2014 - Đánh Giá Khả Năng Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên.pdf
  148  LVTS-2014 - Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Với Công Việc Của Sinh Viên Tốt Nghiệp Nghề Sản Xuất Gốm Thô Hệ Trung Cấp.pdf
  149  LVTS-2014 - Đánh Giá Mức Độ Đạt Chuẩn Đầu Ra Kỹ Năng Đọc Hiểu Môn Tiếng Anh Của Sinh Viên Khóa 2011-2014.pdf
  150  LVTS-2014 - Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Phục Vụ Tại Thư Viện Trung Tâm ĐHQG TP.HCM.pdf
  151  LVTS-2014 - Đánh Giá Việc Giảng Dạy Kiến Thức Chuyên Ngành Bằng Tiếng Anh Trong Chương Trình Tiên Tiến.pdf
  152  LVTS-2014 - Đánh Giá Độ Tin Cậy Của Công Cụ Đo Chất Lượng Giảng Dạy Của Giảng Viên Sau 4 Năm Thực Hiện Khảo Sát.pdf
  153  LVTS-2014 - Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Việc Áp Dụng Hệ Thống ISO 9001-2008 Đối Với Chất Lượng Đào Tạo.pdf
  154  LVTS-2014 - Ảnh Hưởng Của Năng Lực Người Giảng Viên Đến Tính Tích Cực Học Tập Của Sinh Viên.pdf
  155  LVTS-2014 - Ảnh Hưởng Của Việc Công Bố Chuẩn Đầu Ra Đến Phương Pháp Giảng Dạy Và Kiểm Tra-Đánh Giá.pdf
  156  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Phương Pháp Giảng Dạy Với Phương Pháp Học Tập (Bậc Trung Cấp) Của Trường Trung Cấp Cảnh Sát Nhân Dân VI.pdf
  157  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Gây Ra Lỗi Thiên Lệch (Bias) Trong Câu Hỏi Thi PISA 2012 - Lĩnh Vực Toán Học.pdf
  158  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Xây Dựng Bảng Mô Tả Đặc Tính Theo Hướng Đề Thi Chuẩn Hóa Tại Trường THPT Phạm Hồng Thái.pdf
  159  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Xây Dựng Bộ Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Trung Cấp Ngành Quản Lý Trật Tự.pdf
  160  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Trường Đại Học Định Hướng Ứng Dụng Phù Hợp Việt Nam.pdf
  161  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Đo Lường Mối Tương Quan Giữa Năng Lực Ngôn Ngữ Với Thành Tích Học Tập Của Sinh Viên - Nghiên Cứu Trường Hợp Học Viện Quốc Tế, Bộ Công An.pdf
  162  LVTS-2015 - Thực Trạng Và Những Yếu Tố Tác Động Đến Lối Sống Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình Hiện Nay.pdf
  163  LVTS-2015 - Xây Dựng Bộ Chỉ Số Đánh Giá Chất Lượng Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Trường THPT - Nghiên Cứu Và Thử Nghiệm Tại Trường THPT Hùng Vương.pdf
  164  LVTS-2015 - Xây Dựng Bộ Chỉ Số Đánh Giá Năng Lực Giảng Dạy Của Giáo Viên Trường Trung Cấp Cảnh Sát Giao Thông.pdf
  165  LVTS-2015 - Đánh Giá Chất Lượng Thư Viện Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Giải Phẫu Sinh Lý Tại Trường CĐ Y Tế Phú.pdf
  166  LVTS-2015 - Đánh Giá Khác Biệt Giới Trong Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học Sinh Việt Nam Trong PISA 2012.pdf
  167  LVTS-2015 - Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Yêu Cầu Công Tác Của Học Viên Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Trinh Sát Phòng.pdf
  168  LVTS-2015 - Đánh Giá Mức Độ Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Đến Tính Tích Cực Học Tập Của Học Viên Trường Trung Cấp Cảnh Sát Vũ Trang.pdf
  169  LVTS-2015 - Đặc Điểm Gia Đình Và Thành Tích Toán Học Của Học Sinh Việt Nam Trong PISA 2012.pdf
  170  LVTS-2016 - Mối Quan Hệ Giữa Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp Và Kết Quả PISA 2012 Của Học Sinh Việt Nam.pdf
  171  LVTS-2016 - Xây Dựng Ma Trận Đề Thi Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Toán Bậc THPT Theo Lý Thuyết Khảo Thí Hiện Đại (Áp Dụng Tại Tỉnh Nam Định).pdf
  172  LVTS-2016 - Đánh Giá Năng Lực Đọc Hiểu Của Học Sinh Lớp 12 Trường Trung Học Phổ Thông Hoài Đức A.pdf
  173  LVTS-2017 - Hiệu Quả Của Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Đại Học Đối Với Công Tác Hỗ Trợ Việc Học Tập Của Người Học Tại Một Số Trường Đại Học Của Việt Nam.pdf
  174  LVTS-2017 - Luận Cứ Khoa Học Và Thực Tiễn Để Xây Dựng Chỉ Số Đánh Giá Chất Lượng Chương Trình Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức.pdf
  175  LVTS-2017 - Mức Độ Hài Lòng Của Sinh Viên Hệ Cao Đẳng Chính Quy Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Học Tại Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội Năm Học 2016 - 2017.pdf
  176  LVTS-2017 - Xây Dựng Bộ Câu Hỏi Chuẩn Hóa Trắc Nghiệm Khách Quan Kỹ Năng Đọc Hiểu Cấp Độ 3 Theo Khung Năng Lực Ngoại Ngữ Việt Nam Tại Học Viện An Ninh.pdf
  177  LVTS-2017 - Xây Dựng Bộ Công Cụ Đánh Giá Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Học Tập Cho Sinh Viên Nội Trú Tại Trường Đại Học Thủy Lợi.pdf
  178  LVTS-2017 - Xây Dựng Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Cao Cấp Lý Luận Chính Trị Tại Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.pdf
  179  LVTS-2017 - Xây Dựng Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Năng Lực Giảng Dạy Của Giảng Viên Chương Trình Đào Tạo Pohe Tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.pdf
  180  LVTS-2017 - Xây Dựng Tiêu Chí Đánh Giá (Văn Bản) Chương Trình Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Trường Phổ Thông.pdf
  181  LVTS-2017 - Xây Dựng Tiêu Chí Đánh Giá Năng Lực Quản Lý Của Cán Bộ Quản Lý Cấp Phòng Ban Ở Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp.pdf
  182  LVTS-2017 - Đánh Giá Hiệu Quả Việc Sử Dụng Hình Thức Dạy Học Theo Dự Án Tại Trường Mầm Non Vsk.pdf
  183  LVTS-2017 - Đánh Giá Hình Thức Thi, Kiểm Tra Kết Thúc Học Phần Của Học Viên Hệ Cao Cấp Lý Luận Chính Trị Ở Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.pdf
  184  LVTS-2017 - Đánh Giá Kỹ Năng Giao Tiếp Sư Phạm Của Sinh Viên Với Trẻ Mẫu Giáo 3-6 Tuổi.pdf
  185  LVTS-2017 - Đánh Giá Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Của Sinh Viên Năm 4 Trường Đại Học Dược Hà Nội.pdf
  186  LVTS-2017 - Đánh Giá Mối Tương Quan Giữa Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông, Kết Quả Bài Thi Tổng Hợp Đánh Giá Năng Lực Chung Và Kết Quả Học Tập Các Học Phần Chuyên Ngành.pdf
  187  LVTS-2017 - Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng Của Sinh Viên Năm Thứ Tư Học Viện Ngân Hàng Đối Với Hoạt Động Phục Vụ Bạn Đọc Của Trung Tâm Thông Tin Thư Viện.pdf
  188  LVTS-2017 - Đánh Giá Mức Độ Ảnh Hưởng Một Số Yếu Tố Đến Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Năm Thứ Nhất Tại ĐH Nông Lâm Bắc Giang.pdf
  189  LVTS-2017 - Đánh Giá Năng Lực Chỉ Huy Trong Đào Tạo Sĩ Quan Chỉ Huy Phân Đội Pháo Binh.pdf
  190  LVTS-2017 - Đánh Giá Năng Lực Tiếng Việt Của Lưu Học Sinh Lào Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái Theo Hướng Tiếp Cận Khung Năng Lực Tiếng Việt Dành Cho Người Nước Ngoài.pdf
  191  LVTS-2017 - Đánh Giá Năng Lực Đọc Hiểu Tiếng Anh Của Học Sinh Lớp 6 Theo Khung Năng Lực Ngoại Ngữ 6 Bậc Dùng Cho Việt Nam.pdf
  192  LVTS-2017 - Đánh Giá Năng Lực Đội Ngũ Cố Vấn Học Tập Tại Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Từ Phía Người Học.pdf
  193  LVTS-2017 - Đánh Giá Tác Động Của Ý Kiến Sinh Viên Phản Hồi Đến Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Tại Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội.pdf
  194  LVTS-2017 - Ảnh Hưởng Của Chuẩn Đầu Ra Đến Hoạt Động Giảng Dạy Tại Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự.pdf
  195  LVTS-2018 - Mức Độ Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Kiểm Tra Đánh Giá Người Học Theo Tiếp Cận Aun Của Các Học Phần Chuyên Ngành Chương Trình Ngôn Ngữ Anh Tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ.pdf
  196  LVTS-2018 - Đánh Giá Năng Lực Thích Ứng Nghề Của Sinh Viên Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Giáo Dục Mầm Non Trường Cao Đẳng Sư Phạm Sóc Trăng.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_k8E5gQyVQvZ65DEUyF01JqrBLL209UM
   
  Last edited: May 5, 2020

Share This Page