DVD eBook Luận Văn Giáo Dục - Chuyên Ngành Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Giáo Dục Chính Trị

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by admin, Mar 8, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Giáo Dục
  Chuyên Ngành LL&PP Dạy Học - Môn Giáo Dục Chính Trị
  51 Quyển | 100 MB
  ----------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2014 - Giáo Dục Đạo Đức Hồ Chí Minh Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Vùng Tây Bắc Trong Dạy Học.pdf
  02  LATS-2016 - Dạy Học Giải Quyết Vấn Đề Phần Những Vấn Đề Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh.rar
  03  LATS-2016 - Dạy Học Đạo Đức Trong Môn Giáo Dục Công Dân Ở Trường Trung Học Phổ Thông Theo Định Hướng Phát Triển.pdf
  04  LATS-2016 - Sử Dụng Phương Pháp Thuyết Trình Theo Hướng Phát Huy Tính Tích Cực Của Sinh Viên Trong Dạy Học.zip
  05  LATS-2017 - Nguyên Tắc Tính Thực Tiễn Trong Dạy Học Môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Mác - Lênin.rar
  06  LATS-2017 - Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh Theo Định Hướng Phát Triển.pdf
  07  LATS-2017 - Sử Dụng Truyện Kể Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Phần Công Dân Với Đạo Đức Ở Trường Trung Học.pdf
  08  LATS-2018 - Dạy Học Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin (Phần CNXH KH) Theo Định Hướng Phát Triển.docx
  09  LATS-2018 - Giáo Dục Đạo Đức Kinh Doanh Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Ở Trường THPT Hiện Nay.pdf
  10  LATS-2018 - Phương Pháp Dạy Học Giải Quyết Vấn Đề Trong Dạy Học Môn Đạo Đức Học Ở Các Trường Đại Học Sư Phạm.pdf
  11  LATS-2019 - Biện Pháp Nâng Cao Tính Tích Cực Học Tập Của Sinh Viên Trong Dạy Học Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh Ở Các Trường Đại Học Địa Phương Miền Bắc.pdf
  12  LATS-2019 - Giáo Dục Y Đức Trong Dạy Học Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh Ở Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Y Miền Tây Nam Bộ Hiện Nay.pdf
  13  LATS-2019 - Phát Triển Năng Lực Hợp Tác Của Sinh Viên Trong Dạy Học. Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lenin (Phần Kinh Tế Chính Trị).pdf
  14  LATS-2019 - Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực.pdf
  15  LATS-2019 - Đánh Giá Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Sinh Viên Trong Dạy Học Phần Trết Học Môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin.zip
  16  LVTS-2016 - Kết Hợp Phương Pháp Thuyết Trình Với Phương Pháp Sử Dụng Tình Huống Trong Dạy Học Môn Pháp Luật.pdf
  17  LVTS-2016 - Quán Triệt Bài Học Lấy Dân Làm Gốc Của Đảng Trong Giáo Dục Vai Trò Làm Chủ Của Sinh Viên Ở Trường.pdf
  18  LVTS-2016 - Sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Bằng Tình Huống Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10.pdf
  19  LVTS-2016 - Tích Hợp Nội Dung Giáo Dục Truyền Thống Yêu Nước Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Cho Học Sinh.pdf
  20  LVTS-2016 - Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Ở Trường THPT Chu Văn An.pdf
  21  LVTS-2016 - Vận Dụng Nguyên Tắc Thống Nhất Lý Luận Với Thực Tiễn Trong Dạy Học Lý Luận Chính Trị Dành Cho Học Viên Lớp Đối Tượng Kết Nạp Đảng.pdf
  22  LVTS-2016 - Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Hợp Tác Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Trường THPT.pdf
  23  LVTS-2016 - Đổi Mới Phương Pháp Thuyết Trình Trong Dạy Học Môn Những Vấn Đề Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin.pdf
  24  LVTS-2018 - Dạy Học Theo Tình Huống Môn Giáo Dục Công Dân Chương Trình Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  25  LVTS-2018 - Dạy Học Theo Tình Huống Môn Pháp Luật Đại Cương Ở Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc Thành Phố Hà Nội.pdf
  26  LVTS-2018 - Giáo Dục Pháp Luật Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Trong Dạy Học Giáo Dục Công Dân Lớp 12 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thị Xã Đông Triều.pdf
  27  LVTS-2018 - Giáo Dục Thẩm Mỹ Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Ở Thành Phố Thái Nguyên.pdf
  28  LVTS-2018 - Giáo Dục Văn Hóa Học Đường Trong Dạy Học Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  29  LVTS-2018 - Giáo Dục Ý Thức Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Tổ Quốc Cho Thanh Niên Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  30  LVTS-2018 - Giáo Dục Ý Thức Bảo Vệ Môi Trường Cho Thanh Niên Của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  31  LVTS-2018 - Giáo Dục Ý Thức Chính Trị Cho Học Sinh Trường Trung Cấp Nghề Cơ Khí I Hà Nội.pdf
  32  LVTS-2018 - Giáo Dục Đạo Đức Môi Trường Tự Nhiên Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Ở Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Toàn Cầu.pdf
  33  LVTS-2018 - Giáo Dục Đạo Đức Sinh Thái Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Ở Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  34  LVTS-2018 - Kết Hợp Phương Pháp Thuyết Trình Với Phương Pháp Nêu Vấn Đề Trong Dạy Học Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Gai.pdf
  35  LVTS-2018 - Nâng Cao Chất Lượng Tuyên Truyền, Giáo Dục Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Cho Cán Bộ, Đảng Viên Huyện Hà Quảng.pdf
  36  LVTS-2018 - Tích Cực Hóa Phương Pháp Thuyết Trình Trong Dạy Học GDCD Lớp 12 Ở Các Trường THPT Trên Địa Bàn Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  37  LVTS-2018 - Tích Hợp Giá Trị Đạo Đức Truyền Thống Trong Dạy Học Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Các Trường THPT Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  38  LVTS-2018 - Tích Hợp Kiến Thức Liên Môn Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường Thpt Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  39  LVTS-2018 - Tích Hợp Nội Dung Văn Hóa Ứng Xử Trong Dạy Học Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Trường THPT Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  40  LVTS-2018 - Vận Dụng Nguyên Tắc Thống Nhất Lý Luận Với Thực Tiễn Trong Dạy Học Lý Luận Chính Trị Cho Đảng Viên Mới Tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị.pdf
  41  LVTS-2018 - Vận Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Điển Hình Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường THPT Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  42  LVTS-2018 - Vận Dụng Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường THPT Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  43  LVTS-2018 - Xây Dựng Chủ Đề Tích Hợp Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  44  LVTS-2019 - Sử Dụng Phương Pháp Nghiên Cứu Trường Hợp Điển Hình Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 12 Ở Các Trường THPT Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang.pdf
  45  LVTS-2019 - Sử Dụng Phương Pháp Nêu Vấn Đề Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân, Phần Công Dân Với Các Vấn Đề Chính Trị Xã Hội Ở Một Số Trường THPT.pdf
  46  LVTS-2019 - Sử Dụng Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hà Long, Thành Phố Bắc Ninh.pdf
  47  LVTS-2019 - Sử Dụng Phương Pháp Tình Huống Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 12 Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  48  LVTS-2019 - Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Trong Dạy Học Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  49  LVTS-2019 - Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Giáo Dục Hướng Nghiệp Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  50  LVTS-2019 - Vận Dụng Phương Pháp Dự Án Trong Tổ Chức Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  51  LVTS-2019 - Đổi Mới Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Những Vấn Đề Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Ở Trường Chính Trị Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yjXsJ9pJ04MwiqaCFNoWY0sPzTZHlsuO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 5, 2020

Share This Page