DVD eBook Luận Văn Giáo Dục - Chuyên Ngành Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by admin, Oct 15, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Giáo Dục
  Chuyên Ngành LL & PP Dạy Học - Môn Kỹ Thuật
  32 Quyển | 142 MB
  -------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2013 - Dạy Học Nghề Phổ Thông Tại Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp - Hướng Nghiệp Theo Hướng Phát Triển Hứng Thú.pdf
  02  LATS-2014 - Dạy Học Cơ Kỹ Thuật Theo Lý Thuyết Học Tập Kiến Tạo Trong Đào Tạo Giáo Viên Công Nghệ.pdf
  03  LATS-2015 - Dạy Học Môn Kỹ Thuật May 2 Cho Sinh Viên Cao Đẳng Theo Tiếp Cận Mục Tiêu.docx
  04  LATS-2015 - Dạy Học Thực Hành Kỹ Thuật Theo Tiếp Cận Tương Tác Trong Đào Tạo Giáo Viên Công Nghệ.doc
  05  LATS-2015 - Dạy Học Trải Nghiệm Và Vận Dụng Trong Đào Tạo Nghề Điện Dân Dụng Cho Lực Lượng Lao Động Nông Thôn.pdf
  06  LATS-2015 - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Theo Năng Lực Trong Đào Tạo Nghề.doc
  07  LATS-2016 - Công Nghệ Dạy Học Trực Tuyến Dựa Trên Phong Cách Học Tập.pdf
  08  LATS-2017 - Bài Toán Chẩn Đoán Kĩ Thuật Và Vận Dụng Trong Dạy Học Nghề Điện Tử Dân Dụng.pdf
  09  LATS-2017 - Dạy Học Môn Công Nghệ Phổ Thông Theo Định Hướng Giáo Dục Stem.pdf
  10  LATS-2017 - Dạy Học Nghiệp Vụ Sư Phạm Dựa Vào Học Tập Trải Nghiệm Cho Sinh Viên Đại Học Ngành Sư Phạm Kĩ Thuật.pdf
  11  LATS-2017 - Phát Triển Kĩ Năng Thích Ứng Nghề Qua Thực Hành Thực Tập Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Cao Đẳng Kĩ Thuật.pdf
  12  LATS-2017 - Phát Triển Kỹ Năng Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Trong Dạy Học Kỹ Thuật.zip
  13  LATS-2017 - Phát Triển Năng Lực Thích Ứng Nghề Của Sinh Viên Trong Dạy Học Ngành Công Nghệ Kĩ Thuật Điện.pdf
  14  LATS-2017 - Đánh Giá Quá Trình Trong Dạy Học Kỹ Thuật Ở Đại Học.pdf
  15  LATS-2018 - Dạy Học Hợp Tác Qua Mạng Ở Đại Học Trong Dạy Học Kỹ Thuật Điện Tử.pdf
  16  LATS-2018 - Dạy Học Tương Tác Theo Tiếp Cận Năng Lực Trong B-Learning Cho Sinh Viên Sư Phạm Tin Học.pdf
  17  LATS-2018 - Dạy Học Vẽ Kỹ Thuật Dựa Vào Công Nghệ Tương Tác Ảo Ở Trường Cao Đẳng.pdf
  18  LATS-2018 - Thiết Kế Và Sử Dụng Bài Toán Phân Tích Kỹ Thuật Trong Dạy Học Động Cơ Đốt Trong, Oto Cho Sinh Viên.pdf
  19  LATS-2018 - Thiết Kế Và Sử Dụng Bài Toán Phân Tích Kỹ Thuật Trong Dạy Học Động Cơ Đốt Trong, Ô Tô Cho Sinh Viên.pdf
  20  LATS-2019 - Dạy Học Công Nghệ Ở Trung Học Phổ Thông Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Sáng Tạo.pdf
  21  LATS-2019 - Dạy Học Kĩ Thuật Cơ Khí Ở Đại Học Theo Tiếp Cận Học Bằng Làm.pdf
  22  LATS-2019 - Dạy Học Kết Hợp (B-Learning) Dựa Vào Phong Cách Học Tập Cho Sinh Viên Ngành Sư Phạm Tin Học.pdf
  23  LATS-2019 - Dạy Học Nghề Cắt Gọt Kim Loại Trình Độ Cao Đẳng Theo Tiêu Chuẩn Kỹ Năng Nghề Quốc Gia.pdf
  24  LATS-2019 - Dạy Học Tích Hợp Theo Tiếp Cận Trải Nghiệm Trong Đào Tạo Nghề Bảo Trì Hệ Thống Thiết Bị Cơ Khí.pdf
  25  LATS-2019 - Phát Triển Năng Lực Giáo Dục Hướng Nghiệp Của Sinh Viên Sư Phạm Kỹ Thuật.pdf
  26  LATS-2019 - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Trong Dạy Học Môn Công Nghệ Bậc Trung Học Phổ Thông Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  27  LATS-2020 - Dạy Học Thực Hành Kỹ Thuật Theo Hướng Phát Triển Kỹ Năng Làm Việc Hợp Tác Cho Sinh Viên Sư Phạm.pdf
  28  LATS-2020 - Xây Dựng Và Sử Dụng Trò Chơi Kĩ Thuật Trong Dạy Học Môn Công Nghệ Ở Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  29  LATS-2020 - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Theo Tiếp Cận Năng Lực Trong Dạy Học Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí Ở Các Trường Cao Đẳng.pdf
  30  LVTS-2006 - Phát Triển Tư Duy Kỹ Thuật Cho Học Sinh Trên Cơ Sở Vận Dụng Phương Pháp Dự Án Vào Dạy Học Sửa Chữa.pdf
  31  LVTS-2006 - Đổi Mới Dạy Thực Hành Nghề Sửa Chữa Ô Tô Tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh Theo Định Hướng.pdf
  32  LVTS-2012 - Xây Dựng Bài Giảng Điện Tử Các Mô Đun Thực Hành Nghề Cắt Gọt Kim Loại Tại Trường Cao Đẳng Nghề Yên Bái.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1c5_Bxw6ZQpa7GPoHEJAUaAEcopRFTR6v
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 14, 2020

Share This Page