Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 25, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội
  - Lí luận về GDĐĐ cho học sinh THPT ở các Trung tâm GDNN – GDTX được nghiên cứu và xây dựng trong luận án góp phần phát triển hệ thống lý luận về giáo dục đạo đức cho học sinh, là tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý, các giáo viên, phụ huynh trong giáo dục đạo đức cho học sinh hiện nay.
  -Thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh ở các Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Hà Nội được nghiên cứu và đánh giá là cơ sở thực tiễn quan trọng trong giáo dục đạo đức cho học sinh của cán bộ quản lý, các giáo viên, phụ huynh
  - Các biện pháp GDĐĐ cho học sinh THPT ở các Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Hà Nội đã được thực nghiệm, giúp cho các cán bộ quản lý, giáo viên có thể vận dụng trong giáo dục đạo đức cho học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức ở các Trung tâm này, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Thành phố.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục,
  • Chuyên ngành Lí luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Khắc Chương, PGS. TS. Trịnh Thúy Giang
  • Tác giả: Phạm Thị Vui
  • Số trang: 210
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=31531
  https://drive.google.com/file/d/1Ce7jG0V3SMmhV6VYd4ciY6ANU4Bfkokv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 23, 2022

Share This Page