Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Học Viên Sư Phạm Trong Nhà Trường Quân Sự Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 15, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Học Viên Sư Phạm Trong Nhà Trường Quân Sự Hiện Nay
  Luận án xây dựng các khái niệm góp phần phát triển lý luận giáo dục đạo đức của Khoa học giáo dục quân sự hiện nay: đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp sư phạm quân sự, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên sư phạm; trong đó, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên sư phạm trong nhà trường quân sự được hiểu là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức, có hệ thống của nhà giáo dục đối với học viên nhằm hình thành những phẩm chất phù hợp với các giá trị, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS TS. Đặng Đức Thắng, TS Nguyễn Văn Chung
  • Tác giả: Nguyễn Bá Hùng
  • Số trang: 212
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam 2010
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=3832
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2017

Share This Page