Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Các Trường Cao Đẳng Nghề Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 2, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Các Trường Cao Đẳng Nghề Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
  - Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về ĐĐNN, giáo dục ĐĐNN và nêu lên được bảy thành phần cơ bản của ĐĐNN. Làm rõ những đặc điểm tâm lý của SV các trường CĐN và những yêu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục ĐĐNN cho SV
  - Phân tích những tính cách đặc trưng của con người ĐBSCL từ đó nêu lên các đặc điểm của ĐĐNN của SV các trường CĐN vùng ĐBSCL.
  - Nêu lên các con đường giáo dục ĐĐNN cho SV các trường CĐN và đề xuất quy trình thực tập tốt nghiệp mới cho SV các trường CĐN vùng ĐBSCL đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục ĐĐNN.
  - Về mặt thực tiễn
  - Luận án đã phân tích và đánh giá thực trạng đạo đức của SV các trường CĐN; thực trạng công tác giáo dục ĐĐNN cho SV tại các trường CĐN vùng ĐBSCL. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của quy trình thực tập tốt nghiệp cho SV của các trường CĐN vùng ĐBSCL hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Thái Duy Tuyên
  • Tác giả: Kiều Thị Kiều Thanh
  • Số trang: 257
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=29399
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 2, 2017

Share This Page