Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Ngành Nông Nghiệp Tại Các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jun 11, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bản luận án đã tổng kết được một số ý cơ bản về lí luận và thực tiễn liên quan tới vấn đề giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành nông nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học . Hệ thống khái nhiệm cốt lõi và những quan điểm cơ bản liên quan tới đạo đức nghề nghiệp ngành nông nghiệp và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành nông nghiệp đã được phân tích kĩ.
  Qua khảo sát thực trạng đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành nông nghiệp và thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành nông nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học đã cho thấy được những tồn tại, yếu kém của hoạt động này hiện đang diễn ra.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. GS.TS Nguyễn Hữu Châu, PGS.TS Nguyễn Đức Minh
  • Tác giả: Lý Thanh Hiền
  • Số trang: 231
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện khoa học Giáo dục Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33304
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page