Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Giá Trị Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Cao Đẳng Ngành Giáo Dục Mầm Non Qua Thực Tập Nghề Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jun 1, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Luận án đã bổ sung, làm rõ các vấn đề GT, định hướng GT, giáo dục GT, giáo dục GTNN; đưa ra khái niệm về giáo dục GTNN nghề GVMN. Luận án đã xác định hệ thống các GTNN chung và cốt lõi của người GVMN, đề xuất mục tiêu, nội dung, phương pháp, con đường giáo dục GTNN cho SV ngành GDMN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
  - Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục GTNN cho SV cao đẳng ngành GDMN ở một số trường sư phạm, chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục GTNN cho SV cao đẳng ngành GDMN hiện nay còn hạn chế.
  - Luận án đã đề xuất được hai nhóm biện pháp giáo dục GTNN cho SV cao đẳng ngành GDMN qua TTNN:
  + Nhóm biện pháp Điều chỉnh chương trình TTNN theo tiếp cận giáo dục GTNN
  + Nhóm biện pháp Quy trình hóa việc tổ chức giáo dục GTNN cho SV trong quá trình TTNN
  Việc vận dụng các biện pháp giáo dục GTNN này có thể giúp các trường Sư phạm nâng cao chất lượng đào tạo GVMN cho xã hội.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Vũ Trọng Rỹ, TS. Nguyễn Thị Xuân
  • Tác giả: Vũ Thị Yến Nhi
  • Số trang: 226
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=31257
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page