Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Giá Trị Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Thể Chất Ở Các Trường Đại Học Sư Phạm

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 12, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-12_23-14-12.png
  Giáo Dục Giá Trị Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Thể Chất Ở Các Trường Đại Học Sư Phạm Theo Hướng Chuẩn Hóa
  Luận án hệ thống hoá, khái quát hoá, xây dựng khung lý luận về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất ở các trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa. Chỉ ra những giá trị nghề nghiệp cốt lõi của giáo viên ngành giáo dục thể chất trong bối cảnh hiện nay. Xác định những nội dung chuẩn hóa trong quá trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất ở các trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phạm Viết Vượng, PGS. TS Đinh Hùng Tuấn
  • Tác giả: Hoàng Thái Đông
  • Số trang: 235
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=39705
  https://drive.google.com/file/d/1xQ6ZOZeGR-eHm_dwV3jtap-X7mqNltzU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page