Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Sinh Viên Sư Phạm

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, May 6, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Sinh Viên Sư Phạm
  - Giáo dục giá trị sống (GDGTS)cho sinh viên sư phạm là yêu cầu cần thiết, đáp ứng với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của nước ta hiện nay. GDGTS có tác động đến kết quả rèn luyện và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. - Nội dung giáo dục giá trị sống cho sinh viên cần phù hợp với đặc điểm lao động nghề nghiệp, yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của giáo viên. - Tiếp cận theo quá trình, giáo dục giá trị sống cần có sự thống nhất giữa các thành tố của quá trình đó như: mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, con đường giáo dục và đánh giá, kiểm tra giáo dục. - GDGTS cho sinh viên sư phạm hiện nay tại các trường sư phạm đã được quan tâm tuy nhiên kết quả còn ở mức chưa cao, có nhiều yếu tố ảnh hưởng như môi trường giáo dục, bối cảnh xã hội, sự quan tâm của nhà trường, năng lực giáo dục giá trị sống của giáo viên, tính tích cực của sinh viên.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình
  • Tác giả: Trần Thị Cẩm Tú
  • Số trang: 264
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=28737
  https://drive.google.com/file/d/1dqhQXyrpd-g2cKwKOSFkI_jfNd8x33Lc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 15, 2022

Share This Page