Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Giá Trị Văn Hóa Quân Sự Cho Học Viên Ở Các Trường Sĩ Quan Trong Bối Cảnh Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Mar 11, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-3-11_21-22-17.png
  1. Luận án đã xây dựng khung lý luận làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài, trong đó xây dựng mới bộ khái niệm: Giá trị văn hóa quân sự và giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan trong bối cảnh hiện nay. Xác định những nội dung giáo dục cốt lõi và các yếu tố tác động đến giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan trong bối cảnh hiện nay.
  2. Luận án đã khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan trong bối cảnh hiện nay; đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giáo dục. Đề xuất hệ thống biện giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan trong bối cảnh hiện nay; tiến hành thực nghiệm sư phạm các biện pháp.
  3. Đề tài luận án là vấn đề nghiên cứu vừa cơ bản, vừa cấp thiết, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần bổ sung, phát triển và làm phong phú thêm lý luận về giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan trong bối cảnh hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Xuân Sinh, TS Đinh Văn Học
  • Tác giả: Nguyễn Viết Tiến
  • Số trang: 274
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=39278
  https://drive.google.com/uc?id=1Qr6LdklidqyIldfl1sBCO1FB5g74NtDn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page