Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Hòa Nhập Ở Trường Tiểu Học Cho Trẻ Em Mồ Côi Sống Tại Các Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, May 23, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Giáo Dục Hòa Nhập Ở Trường Tiểu Học Cho Trẻ Em Mồ Côi Sống Tại Các Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội
  Luận án tổng quan được các nghiên cứu về giáo dục hòa nhập, những nghiên cứu về giáo dục hòa nhập cho trẻ em mồ côi; xây dựng được những khái niệm cơ bản như: Trẻ em mồ côi, Cơ sở bảo trợ xã hội, Giáo dục hòa nhập. Luận án đã nghiên cứu quá trình giáo dục hòa nhập cho trẻ em mồ côi sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội với những mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và cách tổ chức thực hiện một cách rõ ràng, cụ thể, mang tính khả thi cao để giáo viên và nhà trường tiểu học triển khai thực hiện.
  Khảo sát thực trạng cho thấy trẻ em mồ côi sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội đang gặp khá nhiều rào cản trong quá trình hòa nhập tại trường tiểu học bao gồm: chưa hòa nhập được về mặt tâm lý- xã hội, khả năng giao tiếp, tuân thủ nền nếp và năng lực học tập. Việc tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em mồ côi của nhà trường tiểu học đã được thực hiện nhưng mới tập trung về học tập. Việc thực hiện quá trình giáo dục hòa nhập còn nhiều bất cập và chưa đồng bộ. Từ đó dẫn đến kết quả giáo dục hòa nhập của trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các em. Trẻ em mồ côi còn gặp nhiều khó khăn khi hòa nhập tại trường và chịu nhiều thiệt thòi trong kiểm tra đánh giá.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, PGS.TS. Vũ Lệ Hoa
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Kiên
  • Số trang: 244
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=28876

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2017

Share This Page