Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Kĩ Năng Giao Tiếp Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Qua Tổ Chức Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Sep 18, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Dục Kĩ Năng Giao Tiếp Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Qua Tổ Chức Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề Ở Khu Vực Miền Núi Phía Bắc
  1. Xây dựng cơ sở lý luận về kĩ năng giao tiếp và giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề.
  2. Đánh giá thực trạng kĩ năng giao tiếp, thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc
  3. Đề xuất được quy trình và 5 biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề. Các biện pháp đề xuất có cơ sở lý luận - thực tiễn và tính khả thi cao, có thể áp dụng thuận lợi trong giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề trong phạm vi cả nước.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Tính, TS. Trần Thị Minh Huế
  • Tác giả: Vũ Thị Thủy
  • Số trang: 258
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33751
  https://drive.google.com/uc?id=1_Yu7Jd_ZxoYEPY6GbPgofZMZPfBSiqzI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page