Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Tây Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Nov 13, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-13_22-51-25.png
  Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Tây Nguyên Thông Qua Hoạt Động Dạy Học
  Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hệ thống hóa và xây dựng khung lí luận về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên phù hợp với đặc điểm tâm lý và đặc trưng vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng được một số khái niệm kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động dạy học, qua đó xác lập được lí luận giáo dục kỹ năng sống cho HSTH người dân tộc thiểu số thông qua hoạt động dạy học với các thành tố mục tiêu giáo dục kỹ năng sốn, nguyên tắc, nội dung, phương pháp và các con đường giáo dục kỹ năng sống, đánh giá kết quả giáo dục kỹ năng sống; đồng thời, chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục kỹ năng sống cho HSTH người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua hoạt động dạy học.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, TS. Lưu Thu Thủy
  • Tác giả: Hoàng Văn Chi
  • Số trang: 283
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40198
  https://drive.google.com/file/d/1QDw9gLClSqaiHfFDd1aOgslsWxNAnkuh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page