Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Thông Qua Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 30, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Thông Qua Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp
  a. Giáo dục kỹ năng sống (KNS) được xác định là nhiệm vụ của giáo dục THPT nhằm phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh THPT trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
  b. Tích hợp là phương thức có hiệu quả để thực hiện giáo dục KNS cho học sinh THPT đồng thời góp phần giảm tải cho giáo dục THPT.
  c. Giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (NGLL) là tích hợp các thành tố cấu trúc của giáo dục KNS với các thành tố cấu trúc của hoạt động giáo dục NGLL và vận hành đồng thời các thành tố đó theo mục tiêu giáo dục đã xác định.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Văn Quân
  • Tác giả: Phan Thanh Vân
  • Số trang: 182
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2010
  Link Download
  http://sdh.tnu.edu.vn/article/details/491

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2017

Share This Page