Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Kĩ Năng Xã Hội Cho Học Sinh Khuyết Tật Trí Tuệ Lớp 1 Hòa Nhập

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 12, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Giáo Dục Kĩ Năng Xã Hội Cho Học Sinh Khuyết Tật Trí Tuệ Lớp 1 Hòa Nhập
  - Luận án đã tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về giáo dục hòa nhập, kĩ năng xã hội và giáo dục kĩ năng xã hội; trong đó đặc biệt nhấn mạnh về sự tác động của yếu tố môi trường giáo dục hòa nhập đối với sự hình thành và phát triển các kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ.
  - Luận án đã xây dựng được thang đánh giá kĩ năng xã hội dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập, bao gồm 5 nhóm kĩ năng xã hội, xác định được những kĩ năng xã hội cần thiết cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Văn Tạc, PGS.TS. Phạm Minh Mục
  • Tác giả: Nguyễn Văn Hưng
  • Số trang: 168
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=29459
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page