Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Kỹ Năng Giao Tiếp Bằng Lời Nói Cho Trẻ 5-6 Tuổi Chậm Phát Triển Ngôn Ngữ

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Feb 7, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa, bổ sung, làm phong phú cơ sở lí luận về giáo dục kỹ năng giao tiếp bằng lời nói cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ 5-6 tuổi bao gồm: hệ thống khái niệm công cụ, các kỹ năng giao tiếp cơ bản của trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, các biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp bằng lời nói cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, môi trường giáo dục và các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành, rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng lời nói cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ.
  - Về thực tiễn
  + Làm sáng tỏ được thực trạng kỹ năng giao tiếp của trẻ 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ và giáo dục kỹ năng giao tiếp cho những trẻ này tại các trường mầm non được mô tả, phân tích, đánh giá trên cơ sở thang đánh giá với 26 tiêu chí cụ thể được xây dựng dành riêng cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ;
  • Luận án tiến sĩ Giáo dục,
  • Chuyên ngành Lí luận và Lịch sử Giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Văn Tạc, PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  • Số trang: 253
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=34619
  https://drive.google.com/uc?id=1jI0DAYE9AH28hY6CiB0kEJr45WmvhWzq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page