Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Môi Trường Dựa Vào Trải Nghiệm Trong Dạy Học Môn Khoa Học Ở Tiểu Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 30, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Giáo Dục Môi Trường Dựa Vào Trải Nghiệm Trong Dạy Học Môn Khoa Học Ở Tiểu Học
  Về lý luận: Góp phần xây dựng và mở rộng lý luận về học tập dựa vào trải nghiệm, giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học ở tiểu học. Đề xuất được nguyên tắc, xác định nội dung và xây dựng quy trình giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học.
  Về thực tiễn: Mô tả thực trạng giáo dục môi trường (GDMT), giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học. Xác định các điều kiện để thực hiện, thiết kế các hoạt động GDMT dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Dục Quang, TS. Lương Việt Thái
  • Tác giả: Võ Trung Minh
  • Số trang: 216
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=25186
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 2, 2019

Share This Page