Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Tính Trách Nhiệm Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Theo Tiếp Cận Giá Trị Và Kỹ Năng Sống

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jan 16, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-12-5_15-28-57.png
  Giáo Dục Tính Trách Nhiệm Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Theo Tiếp Cận Giá Trị Và Kỹ Năng Sống
  Xã hội hiện đại với nhiều thay đổi nhanh chóng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và giao lƣu văn hóa, đã và đang có những tác động đa chiều, phức tạp, ảnh hƣởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ, do đó phải trang bị cho các em những nền tảng giá trị cốt lõi làm điểm tựa cho sự phát triển nhân cách. Từ một dự án quốc tế mang tên “Chia sẻ các Giá trị vì một thế giới tốt hơn” do trƣờng Đại học Brahma Kumaris thực hiện vào năm 1995 để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc đƣợc phát triển thành Chƣơng trình Giáo dục các Giá trị sống (LVEP). Mục đích của chƣơng trình là cung cấp những nguyên tắc và những công cụ cho sự phát triển của tất cả các cá nhân, với sự hiểu biết rằng mỗi cá nhân bao gồm những khía cạnh về thể chất, tinh thần, tình cảm và trí tuệ
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, TS. Trần Thị Minh Huế
  • Tác giả: Lê Thị Hoài Lan
  • Số trang: 289
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=30665
  https://drive.google.com/file/d/12y6hKomy7AcJWNboCmOlpyAdxFSWf9O0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 5, 2023

Share This Page